.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 12.803
Hội nghị sơ kết Mô hình xây dựng, sửa đổi hương ước, quy ước đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới
Lượt đọc: 15464Thời gian: 15:59 - 10/12/2019

(VHH) - Chiều ngày 10/12/2019, tại Văn phòng Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với Sở Lao động Thương Binh và Xã hội tổ chức Hội nghị sơ kết Mô hình xây dựng, sửa đổi hương ước, quy ước đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới ở các huyện A Lưới, nam Đông, Phong Điền từ năm 2012 đến nay.

 

Theo đó, trong năm 2012, tại huyện A Lưới, Sở Văn hóa và Thể thao đã tổ chức thực hiện việc lồng ghép một số nội dung của luật Bình đẳng giới vào hương ước, quy ước xây dựng làng, thôn, bản văn hóa ở 5 xã Bắc Sơn, Đông Sơn, Hồng Bắc, Hồng Kim, Hồng Vân. Năm 2013 triển khai ở các xã A Ngo, Hồng Quảng, Hồng Thượng và thị trấn A Lưới. Năm 2014, triển khai ở các xã: Hồng Trung, Hồng Thủy, Hồng Hạ, Sơn Thủy, Hương Lâm. Năm 2015, tiếp tục triển khai ở các xã: A Roàng, A Đớt, Hương Phong, Nhâm. Năm 2017, triển khai đến toàn bộ các xã, thị trấn thuộc huyện Nam Đông.

Năm 2018, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Hội nghị triển khai hướng dẫn nội dung bình đẳng giới vào quy ước văn hóa các thôn trên địa bàn huyện Phong Điền.

Sau khi bổ sung các nội dung bình đẳng giới vào quy ước xây dựng thôn, tổ dân phố văn hóa đã có những tác động tích cực, từng bước đưa Luật Bình đẳng giới vào cuộc sống của người dân; các vấn đề về hôn nhân và gia đình, công tác về phòng, chống bạo lực gia đình, các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình được ngăn chặn và giảm thiểu các vấn đề xã hội khác tại các địa bàn dân cư đã xây dựng mô hình được thực hiện tốt hơn.

Trong gia đình, vai trò của người phụ nữ đã được cải thiện đáng kể, người phụ nữ được tôn trọng và được tham gia nhiều hơn vào các quyết định trong gia đình và các hoạt động sản xuất tạo thu nhập cho gia đình. So với nhiều năm trước đây, thời gian nữ tham gia công việc gia đình hiện nay trong nhiều gia đình có sự chia sẻ của nam giới ngày càng tăng. Nhiều lao động nam tham gia chăm sóc gia đình, nấu ăn, giặt giũ, tham gia phụ giúp phụ nữ trong chăn nuôi, chăm vườn… ngày càng nhiều, cụ thể:

Đến nay, tại huyện A Lưới việc đưa một số nội dung của Luật Bình Đẳng giới vào hương ước, quy ước được triển khai thực hiện đảm bảo, đúng nguyên tắc, 100% các làng, thôn, tổ dân phố triển khai xây dựng và thực hiện có hiệu quả (97 làng, thôn, tổ dân phố của các xã, thị trấn).

Trên địa bàn huyện Nam Đông, hiện đã có 54/60 quy ước thôn, tổ dân phố được Chủ tịch UBND huyện ra Quyết định phê duyệt đưa nội dung bình đẳng giới vào quy ước (riêng xã Thượng Long còn 6 thôn chưa thực hiện).

Tại huyện Phong Điền hiện có 130/135 thôn, bản, tổ dân phố xây dựng lồng ghép nội dung Luật Bình đẳng giới vào trong quy ước, hương ước nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức của nguời dân, từng bước giải quyết vấn đề bất bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình ở địa phương. Công tác rà soát, đánh giá việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước đảm bảo các nguyên tắc, đặc biệt là nguyên tắc bình đẳng giới theo quy định của pháp luật hàng năm được địa phương triển khai nghiêm túc, trên cơ sở đó hoàn chỉnh các thủ tục để trình UBND huyện phê duyệt thực hiện.

Những kết quả đạt được trong thời gian qua là những tiền đề hết sức quan trọng để các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định hương ước, quy ước của cộng đồng, đặc biệt là việc thực hiện tốt chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới.

svhtt.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm