.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 5.129
Ban hành Quyết định thành lập Bảo tàng Mỹ thuật Huế
Lượt đọc: 24200Thời gian: 15:43 - 13/11/2018

VHH - UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2658/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2018 thành lập Bảo tàng Mỹ thuật Huế trên cơ sở sắp xếp, kiện toàn Trung tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng và Điềm Phùng Thị trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2018.

Bảo tàng Mỹ thuật Huế là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động; chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Sở Văn hóa và Thể thao; có nhiệm vụ lưu giữ, trưng bày các tác phẩm nghệ thuật, thực hiện công tác nghiên cứu, bảo tồn và phát huy, trao đổi, hợp tác và đối ngoại thông qua các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ về bảo tàng và mỹ thuật.

Bảo tàng Mỹ thuật Huế có 03 không gian gồm: Không gian trưng bày tác phẩm mỹ thuật; Không gian trưng bày nghệ thuật Lê Bá Đảng và Không gian trưng bày nghệ thuật Điềm Phùng Thị. Trụ sở Bảo tàng đặt tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Về cơ cấu tổ chức, Bảo tàng Mỹ thuật Huế có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm: Phòng Tổ chức - Hành chính; Phòng Trưng bày - Hướng dẫn; Phòng Nghiên cứu - Bảo quản.

svhtt.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm