.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 2.605
Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên Huế được đề nghị tặng cờ thi đua Cụm thi đua 6 tỉnh Bắc Trung bộ
Lượt đọc: 22972Thời gian: 14:40 - 16/11/2018

(VHH) - Ngày 16/11/2018, tại tỉnh Hà Tỉnh, Cụm Thi đua 06 tỉnh Bắc Trung Bộ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018, đồng thời triển khai công tác thi đua, ký kết giao ước thi đua Cụm thi đua Bắc Trung bộ năm 2019.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác thi đua khen thưởng của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch của 06 tỉnh: Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa.

Bám sát chủ đề thi đua do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”; thực hiện tốt Nghị quyết 102/NQ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”..., các thành viên trong Cụm đã phát động phong trào thi đua, đăng ký giao ước thi đua năm 2018, Báo cáo công tác thi đua 6 tháng đầu năm, Báo cáo công tác thi đua năm 2018 nghiêm túc và đúng thời gian.

Để đẩy mạnh các phong trào thi đua trong Khối thi đua của tỉnh và Cụm thi đua Bắc Trung bộ, trong năm 2018, Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên Huế đã tập trung làm tốt công tác tham mưu, triển khai công tác quản lý nhà nước, chủ động thực hiện tốt hoạt động sự nghiệp, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, hoàn thành kế hoạch năm 2018, đã tham mưu tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao sôi nổi chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương đất nước. Hoàn thành việc tham mưu các kế hoạch, quy hoạch, đề án quan trọng như: Đề án Trục không gian văn hóa nghệ thuật trên đường Lê Lợi; Đề án thành lập Bảo tàng Mỹ thuật Huế; Đề án xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Thừa Thiên Huế; Quy chế giải thưởng Văn học Nghệ thuật Cố đô; Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh Quy định mức khen thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích trong các giải thể thao quốc gia và quốc tế; Quy định chế độ tiền thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế lập thành tích tại các giải thể thao trong nước; Kế hoạch phát triển văn hóa đọc trong hệ thống thư viện công cộng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018; Kế hoạch nâng cao chất lượng biểu diễn Ca Huế năm 2018… Ban hành 2.436 văn bản hành chính các loại phục vụ công tác quản lý, điều hành của Sở. Hoàn thành 100% nhiệm vụ được UBND tỉnh giao góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế, xã hội của các địa phương trong năm 2018.

Từ những kết quả đạt được nêu trên, tại Hội nghị các đơn vị đã tổ chức bình chọn và thống nhất đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng cờ thi đua năm 2018. Tỉnh Thừa Thiên Huế vinh dự được Cụm thi đua Bắc Trung bộ chọn để đề nghị tặng cờ thi đua năm 2018 vì đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu mà Cụm đã đề ra.

Sau phần bình chọn đề nghị khen thưởng, Hội nghị đã tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2019, đồng thời bầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị làm Cụm trưởng Cụm Thi đua 6 tỉnh Bắc Trung Bộ năm 2019.

svhtt.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm