.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 15.038
Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên Huế được tặng cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh 2018
Lượt đọc: 20271Thời gian: 11:38 - 02/01/2019

(VHH) - Sáng ngày 02/1/2019, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2019 và tặng các danh hiệu thi đua cho các đơn vị trong năm 2018.

Trước đó, tại Hội nghị tổng kết công tác Thi đua, Khen thưởng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 đối với Khối thi đua Văn hóa xã hội, Sở Văn hóa và Thể thao cùng Sở Thông tin và Truyền thông được Khối thi đua Văn hóa - xã hội đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc phong trào thi đua năm 2018.

Năm 2018, phong trào thi đua và công tác khen thưởng trên địa bàn tỉnh tiếp tục được đẩy mạnh và phát huy hiệu quả. Nội dung và mục tiêu thi đua đã bám sát nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Các phong trào thi đua đã trở thành động lực thúc đẩy quá trình đổi mới, góp phần quan trọng vào việc phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên Huế đã tập trung làm tốt công tác tham mưu, triển khai công tác quản lý nhà nước, chủ động thực hiện tốt hoạt động sự nghiệp, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, hoàn thành kế hoạch năm 2018, đã tham mưu tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao sôi nổi chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương đất nước. Hoàn thành việc tham mưu các kế hoạch, quy hoạch, đề án quan trọng như: Đề án Trục không gian văn hóa nghệ thuật trên đường Lê Lợi; Đề án thành lập Bảo tàng Mỹ thuật Huế; Đề án xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Thừa Thiên Huế; Quy chế giải thưởng Văn học Nghệ thuật Cố đô; Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh Quy định mức khen thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích trong các giải thể thao quốc gia và quốc tế; Quy định chế độ tiền thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế lập thành tích tại các giải thể thao trong nước; Kế hoạch phát triển văn hóa đọc trong hệ thống thư viện công cộng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018;…

Chú trọng triển khai tốt các phong trào thi đua: “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức Xây dựng Nông thôn mới” ....đóng góp vào sự thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế, xã hội của tỉnh trong năm 2018.

Tại Hội nghị triển khai kế hoạch kinh tế - xã hội lần này, UBND tỉnh đã trao cờ thi đua xuất sắc cho các đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong năm qua. Sở Văn hóa và Thể thao vinh dự được nhận cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh trong năm 2018.

svhtt.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm