.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 13
Cụm Thi đua 6 tỉnh Bắc Trung bộ: Triển khai công tác thi đua khen thưởng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch 6 tháng cuối năm 2019
Lượt đọc: 25843Thời gian: 10:23 - 03/07/2019

(VHH) - Sáng ngày 03/7/2019, tại tỉnh Nghệ An, Cụm Thi đua 6 tỉnh Bắc Trung bộ ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác thi đua khen thưởng của 6 tỉnh Bắc Trung bộ gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

 
Đồng chí Phan Thanh Hải - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên Huế phát biểu tại Hội nghị

Sáu tháng đầu năm 2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế đã tích cực hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh phát động. Các đơn vị đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tổ chức nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa của địa quê hương, đất nước; chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND các tỉnh ban hành các chỉ thị, nghị quyết, quyết định... đồng thời xây dựng, ban hành nhiều văn bản hành chính góp phần thể chế hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước, tạo hành lang pháp lý, giữ vững trật tự, kỷ cương trong các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình.

Cụm luôn quan tâm, chú trọng tổ chức nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa của quê hương, đất nước, các sự kiện chính trị văn hóa có tầm quốc gia, quốc tế; trong đó đáng chú ý là trong 6 tháng đầu năm, các tỉnh Bắc Trung bộ, miền Trung - Tây Nguyên đã phối hợp tổ chức thành công “Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc thiểu số các tỉnh vùng biên giới Việt Nam - Lào, khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2019” tại huyện A Lưới; tổ chức Liên hoan tuyên truyền lưu động toàn quốc với sự tham gia của các tỉnh, thành trên cả nước với chủ đề “Trường Sơn - con đường huyền thoại”... các hoạt động đã mang đến những hiệu ứng tích cực trong quần chúng nhân dân và du khách. Nhiều hoạt động trưng bày, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, hoạt động thư viện, chiếu phim chiếu bóng, công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở đạt nhiều kết quả tích cực... góp phần nâng cao đời sống tinh thần, kịp thời truyền tải chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước đến với mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là nhân dân ở những địa bàn vùng miền núi, vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng kinh tế khó khăn.

Hoạt động thể thao phong trào, quần chúng tiếp tục đẩy mạnh, tạo hiệu ứng lan tỏa đến các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với các tầng lớp thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên. Công tác phát triển thể thao thành tích cao cũng đã được được địa phương quan tâm đầu tư, tham mưu ban hành nhiều chính sách quan trọng nhằm đãi ngộ các vận động viên thi đấu có thành tích cao trong khu vực và quốc tế; nhiều vận động viên tham gia thi đấu các giải thể thao quốc tế đã gặt hái thành công đóng góp cho thành tích thể thao nước nhà ngày càng phát triển.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh đã tập trung thảo luận, đưa ra các giải pháp, sáng kiến nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm của các địa phương trong việc thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-TW ngày 09/6/2014 của Hội nghị Trung ương 9 (Khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị  “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT đến năm 2020”; Nghị quyết 92-NQ/CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới; Nghị quyết 18-NQ/TW về công tác đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và Nghị quyết 19-NQ/TW về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; triển khai thực hiện tốt các nội dung, chương trình hành động Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Thảo luận về việc hướng dẫn phổ biến Luật Thi đua, Khen thưởng, các văn bản hướng dẫn của Bộ, Ngành trưng ương về công tác thi đua, khen thưởng liên quan đến hoạt động của của Ngành trong thời gian tới.

Hội nghị cũng đã thống nhất cao việc đề ra các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng trong Cụm 6 tháng cuối năm 2019. Trong đó, tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch… phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2019.

svhtt.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm