.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 1.288
Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ, hành chính văn phòng và ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019.
Lượt đọc: 19297Thời gian: 16:07 - 18/10/2019

Nhằm kịp thời cập nhật những kiến thức mới, giúp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức  tại các phòng, đơn vị thuộc Sở nắm vững các quy định về công tác văn thư, lưu trữ, công tác hành chính văn phòng và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác nhà nước góp phần đưa công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức đi vào nề nếp và đáp ứng nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới, ngày 18 tháng 10 năm 2019, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ, hành chính văn phòng năm 2019.

Tham gia tập huấn có gần 100 cán bộ công chức, viên chức tại các phòng, đơn vị thuộc Sở Văn hóa và Thể thao. Nội dung tập huấn tập trung vào các chuyên đề: Kỹ năng hành chính văn thư; Hướng dẫn xây dựng Danh mục hồ sơ cơ quan; lập hồ sơ công việc và giao nộp hồ sơ, tài liệu (hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử); hướng dẫn quản lý văn bản đi, văn bản đến; chế độ báo cáo thống kê về văn thư, lưu trữ; công tác hành chính văn phòng, trình bày thể thức văn bản theo Thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Bộ Nội vụ Quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức và Thông tư số 02/2019/TT-BNV ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Bộ Nội vụ Quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử và Thông tư 01/2011/TT-BNV quy định thể thức văn bản.

Trước đó, nhằm đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý văn bản, tiếp nhận và gửi văn bản tại đơn vị, quy trình xử lý luồng công việc, và một số kỹ năng về ứng dụng công nghệ thông tin, Sở Văn hóa và Thể thao cũng đã tổ chức tập huấn về ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở tại Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh.

svhtt.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm