.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 15.189
Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Lượt đọc: 9344Thời gian: 20:37 - 11/08/2020

(VTH) - Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp (CQ&DN) tỉnh và các tổ chức cơ sở (TCCS) Đảng trực thuộc đã giữ vững vai trò hạt nhân chính trị, tăng cường đoàn kết, bám sát thực tiễn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, và đã đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh đã thực hiện tốt công tác quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng được đẩy mạnh và đã góp phần nâng cao nhận thức tư tưởng, giữ vững bản lĩnh chính trị, củng cố niềm tin và tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên và và quần chúng tại mỗi cơ quan đơn vị và các tổ chức doanh nghiệp. Đã chú trọng giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng cho cán bộ, đảng viên; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, 90 năm - Lịch sử vẻ vang Đảng Cộng sản Việt Nam. Nắm chắc tình hình tư tưởng, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh trong cán bộ, đảng viên và quần chúng, góp phần giữ vững ổn định nội bộ; thường xuyên nhận diện và đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa thông qua sinh hoạt Đảng, kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng TCCS Đảng và đảng viên...

Đối với lĩnh vực văn hóa - xã hội đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản, văn hóa Huế được quan tâm, là nền tảng để thực hiện thành công Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị về phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đồng thời đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; trong đó đã chú trọng phối hợp với các cơ quan, các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, qua đó thu hút đông đảo lực lượng cán bộ đảng viên, quần chúng và Nhân dân trên địa bàn tỉnh tham gia, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần trong cán bộ đảng viên, quần chúng và Nhân dân trên địa bàn tỉnh; tổ chức thực hiện Phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” và đã mang lại nhiều kết quả tích cực, tạo hiệu ứng nhằm thực hiện tốt phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và gắn với việc xây dựng Nếp sống văn minh đô thị và nông thôn. Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được chú trọng, chủ động ứng phó, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh tình hình COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp;...

Bước sang nhiệm kỳ mới (2020-2025) với nhiều trọng trách lớn, đó là: tập trung làm tốt công tác chính trị tư tưởng, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thường xuyên đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa ngay từ mỗi đảng viên, mỗi chi bộ, cơ quan, đơn vị. Cùng với công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Khối và các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc cần tiếp tục làm tốt hơn nữa vai trò lãnh đạo chỉ đạo để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước các cấp; thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn; đặc biệt là tích cực nghiên cứu, tham mưu, đề xuất những chủ trương, chính sách và giải pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh và đối ngoại qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đồng thời góp phần xây dựng Thừa Thiên Huế phát triển nhanh và bền vững, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo mục tiêu mà Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đề ra.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối CQ&DN tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được diễn ra trong 02 ngày 10-11/8 tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế. Tham dự Đại hội có 292 đại biểu, đại diện cho hơn 5200 đảng viên thuộc 91 đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Khối. Đại hội với chủ đề "Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy mạnh mẽ nguồn lực trí tuệ; đối mới, sáng tạo, đột phá trong tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng Thừa Thiên Huế phát triển nhanh và bền vững, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.”

Theo quy định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Quy chế bầu cử trong Đảng, Đại hội đã quyết định số lượng và bầu vào BCH Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khoá VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 29 đồng chí. 

svhtt.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm