.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 24.092
Họp Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể.
Lượt đọc: 4430Thời gian: 16:00 - 06/11/2020

(VTH) - Sáng ngày 06/11/2020, tại Văn phòng UBND tỉnh, Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba - năm 2021 tỉnh Thừa Thiên Huế (theo Quyết định thành lập số 2785/QĐ-UBND ngày 02/11/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế) đã họp, xét chọn các cá nhân đủ tiêu chuẩn đề xuất xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực DSVHPVT. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Hội đồng chủ trì buổi họp.

Tại cuộc họp, Hội đồng đã nghe đại diện Sở Văn hóa và Thể thao báo cáo về hồ sơ của các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú”. Theo đó, thời gian qua, Sở Văn hóa và Thể thao đã tổ chức tiếp nhận và khảo sát lấy ý kiến cộng đồng với số lượng người đề nghị xét tặng là 15 người, trong đó, có 02 cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, 13 cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”. Qua khảo sát và lấy ý kiến của chính quyền địa phương, cùng người dân, xét thấy đa số những người tham gia đều đánh giá cao những thành tích đã đạt được của các nghệ nhân và thống nhất đề nghị Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú cấp tỉnh xem xét, xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú cho các nghệ nhân.

Trên cơ sở báo cáo về hồ sơ của các cá nhân đề nghị xét tặng, ý kiến khảo sát tại địa phương, cơ sở nơi các cá nhân đề nghị xét tặng đang công tác; lấy ý kiến góp ý được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử, Hội đồng đã trao đổi, thảo luận, đánh giá về thành tích và tiêu chuẩn của từng trường hợp đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú”. Dựa trên những thành tích, tiêu chuẩn của các cá nhân đảm bảo theo Điểm c, Khoản 2, Điều 13 Nghị định số 62/2014/NĐ-CP ngày 25/6/2014 của Chính phủ, quy định về việc xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể; Thực hiện Quyết định số 3470/QĐ-BVHTTDL ngày 09/10/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba - năm 2021; Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 17/2/2020 của UBND tỉnh về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba - năm 2021, Hội đồng đã tổ chất lấy ý kiến và bỏ phiếu kín các cá nhân để đề nghị Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú”.

Kết luận tại buổi họp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao hoàn thiện đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định, đăng tải lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định, báo cáo Hội đồng cấp Bộ trình Hội đồng cấp Nhà nước.

svhtt.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm