.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 24.036
UBND tỉnh họp rà soát 03 đề án về văn hóa và thể thao trong năm 2020, trình kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.
Lượt đọc: 3824Thời gian: 13:05 - 11/11/2020

(VTH) - Sáng ngày 10/11, tại Văn phòng UBND tỉnh, UVTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình, Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao, đại diện các sở, ngành có liên quan tổ chức cuộc họp để rà soát, cho ý kiến hoàn thiện các nội dung 3 đề án về văn hóa và thể thao trong trong năm 2020 trình HĐND tỉnh thông qua.

Để kịp thời giải quyết những vấn đề thực tiễn đang đặt ra, tạo điều kiện để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, trong năm 2020, Sở văn hóa và Thể thao đã tham mưu UBND tỉnh xây dựng nhiều Đề án, kế hoạch quan trọng nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; đặc biệt là góp phần thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị, trọng tâm là đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương trong giai đoạn mới, trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế.

Tại cuộc họp, đồng chí Phan Thanh hải đã báo cáo sơ lược các nội dung liên quan đến 3 Đề án: Phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Thừa Thiên Huế; hỗ trợ đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi các di tích nằm ngoài Quần thể di tích Cố đô Huế trên địa bàn tỉnh; cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển bảo tàng ngoài công lập trên địa bàn tỉnh, theo đó:

Đề án phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 là cơ sở để triển khai thực hiện phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Thừa Thiên Huế trong gia đoạn mới, qua đây làm cơ sở để tạo bước đột phá mạnh mẽ về thể thao thành tích cao. Nghị quyết tập trung vào các nhóm giải pháp, như: nâng cao năng lực của các đơn vị sự nghiệp khối Thể dục thể thao; giải pháp về cơ chế chính sách; giải pháp đầu tư có trọng điểm đối với VĐV, HLV có khả năng tranh chấp huy chương; giải pháp đầu tư tập trung xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại.

Đề án hỗ trợ đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi các di tích nằm ngoài Quần thể di tích Cố đô Huế trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 là cơ sở để các cơ quan, ban, ngành, địa phương xem xét thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ, phát huy giá trị các di tích nằm ngoài Quần thể di tích Cố đô Huế nói riêng cũng như di sản văn hóa Huế nói chung. Qua đây nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế đáp ứng mục tiêu thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Đề án cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển bảo tàng ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030 nhằm khuyến khích sự ra đời và phát triển của các bảo tàng ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, phục vụ nhu cầu nghiên cứu khoa học, học tập, giảng dạy, phổ biến tri thức về lịch sử, văn hóa, khoa học và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của công chúng, phát triển hệ thống bảo tàng của tỉnh gắn với phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế. Đây cũng là một nhiệm vụ quan trong nhằm thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị trong giai đoạn tới.

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình ghi nhận những kết quả đạt được của Sở Văn hóa và Thể thao đối với việc tham mưu UBND tỉnh xây dựng 3 đề án nêu trên, để các Đề án được hoàn chỉnh đồng chí đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao tiếp thu các ý kiến để báo cáo UBND tỉnh xem xét trình HĐND tỉnh thông qua.

svhtt.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm