.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 24.240
Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên Huế được giới thiệu Cụm trưởng cụm thi đua Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh Bắc Trung Bộ năm 2021.
Lượt đọc: 4451Thời gian: 15:17 - 16/11/2020

(VHH) - Sáng ngày 16/11/2020, tại tỉnh Nghệ An, Cụm Thi đua 6 tỉnh Bắc Trung bộ ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020, triển khai chương trình công tác thi đua khen thưởng Cụm trong năm 2021. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác thi đua khen thưởng Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch 6 tỉnh Bắc Trung bộ gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An được giao nhiệm vụ Cụm trưởng, Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên Huế làm cụm Phó năm 2020. Tham dự hội nghị có ông Bùi Đình Long, PCT UBND tỉnh Nghệ An; ông Võ Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Nghệ An.

Năm 2020 là năm có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thành các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã - hội 5 năm (2016 - 2020), năm có nhiều hoạt động kỷ niệm lớn của quê hương, đất nước. Trong năm qua phong trào thi đua của các Sở VHTT/VHTT&DL (các đơn vị) các tỉnh tiếp tục được duy trì và có những đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành về thi đua, khen thưởng phù hợp với thực tế và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của mỗi tỉnh, đã cụ thể hóa các nội dung thi đua thành mục tiêu, chương trình hành động, đề ra các biện pháp chỉ đạo tổ chức thực hiện tại địa phương; trong đó, nổi bật là các đơn vị đã tổ chức các hoạt động nhằm phòng chống lây nhiễm của dịch bệnh COVID-19 trong các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch; kịp thời chia sẻ, khắc phục hậu quả do bão, lũ gây ra; tham mưu tổ chức các hoạt động kỷ niệm, các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước, đặc biệt đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức các hoạt động phục vụ Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ các tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2025, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng...

Hội nghị đã thảo luận, đánh giá, tổng kết phong trào thi đua của Cụm thi đua 6 tỉnh Bắc Trung bộ trong năm 2020, đề ra phương hướng, các giải pháp, sáng kiến nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch trong năm 2021; trao đổi, bàn các biện pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức các hoạt động chuyên môn, trong công tác thi đua, khen thưởng nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Hội nghị cũng tổ chức chấm điểm, bình xét thi đua trong Cụm và đề nghị khen thưởng thi đua năm 2020. Sở VHTT Nghệ An và Sở VHTT Thừa Thiên Huế được Hội nghị thống nhất đề nghị Bộ VHTTDL tặng cờ thi đua. Hội nghị cũng giới thiệu và bàn giao nhiệm vụ Cụm trưởng, Cụm phó thi đua năm 2021; phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2021 giữa các tỉnh trong Cụm. Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế được Hội nghị giới thiệu làm Cụm trưởng cụm thi đua năm 2021. 

TS Phan Thanh Hải - Ủy viên Hội đồng di sản văn hóa quốc gia, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên Huế đứng phát biểu tại Hội nghị

svhtt.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm