.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 39.719
Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XII) và chuyên đề năm 2019.
Lượt đọc: 22619Thời gian: 16:47 - 22/02/2019

(VHH) - Ngày 22/02/2019, tại Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh (41A Hùng Vương, TP. Huế), Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và chuyên đề năm 2019.

Nghị quyết Trung ương lần thứ tám của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII bàn về các nội dung cơ bản trong 4 chuyên đề: Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Kết luận về tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2045; Thông báo một số vấn đề về công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ.

Tại Hội nghị, hơn 350 cán bộ đảng viên, cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong ngành Văn hóa và Thể thao được nghe đồng chí Phan Công Tuyên, Nguyên Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trực tiếp truyền đạt những nội dung tại Hội nghị Trung ương 8 nhằm cung cấp những luận cứ khoa học và thực tiễn cho lãnh đạo các cơ quan Trung ương, địa phương nắm vững những nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 8, từ đó vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của cơ quan, đơn vị; tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân, thống nhất về nhận thức và hành động, sớm đưa các nội dung của Hội nghị vào cuộc sống.

Đồng thời, đồng chí cũng đã quán triệt các nội dung theo chuyên đề: quan điểm và mục tiêu về xây dựng đội ngũ cán bộ; tiếp tục cụ thể hoá, thể chế hoá nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đi đôi với phát huy trách nhiệm của các tổ chức và người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị về công tác cán bộ; Đổi mới tư duy, cách làm, khắc phục có kết quả những yếu kém trong từng khâu của công tác cán bộ; Tăng cường công tác giáo dục, quản lý cán bộ; gắn việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đổi mới công tác cán bộ với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, với phòng, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, tiêu cực; làm tốt công tác chăm lo xây dựng đời sống cho nhân dân, lấy ấm no, hạnh phúc và sự hài lòng của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu;…

svhtt.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm