.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 3.372
Đồng chí Phan Thanh Hải - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao được bầu vào Ủy viên UBND tỉnh với số phiếu đạt 100%.
Lượt đọc: 25147Thời gian: 08:15 - 26/03/2019

(VHH) - Chiều ngày 25/3, Thường trực HĐND tỉnh, khóa VII đã tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ 2 để xem xét và thông qua một số Nghị quyết chuyên đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh theo Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Đồng thời tiến hành bỏ phiếu kiện toàn nhân sự Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Phan Thanh Hải - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao được bầu vào UVUBND tỉnh với số phiếu đạt 100%.

Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh đã thông qua 03 Nghị quyết: Nghị quyết cho ý kiến về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ngân sách Trung ương dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo di tích Kinh thành Huế; Nghị quyết liên quan đến chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; Nghị quyết về bổ sung giá đất 5 năm (2015 - 2019) của tỉnh tại khu vực thực hiện dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Bắc Hương Sơ.

Đồng thời bàn thảo luận về việc di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh Thành Huế với tổng mức đầu tư tổng mức đầu tư 4.097 tỷ đồng. được chia làm 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1 (năm 2019-2021): Hoàn thành di dời, xây dựng khu tái định phạm vi di tích Kinh Thành Huế gồm tường thành, các eo bầu, hộ thành hào và tuyến phòng lộ (2.938 hộ). Thảo luận tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã thống nhất  theo tờ trình của UBND tỉnh về nguồn vốn và lộ trình thực hiện giai đoạn 1 của dự án. Để tiến hành theo đúng tiến độ, Hội đồng cũng cho chủ trương về việc thực hiện quá trình đền bù, giải phóng mặt bằng, và đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt các cơ quan, đơn vị liên quan tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để dự án được triển khai thuận lợi, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, tạo quỹ đất bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng, phải di dời khi Đề án triển khai giải tỏa đồng loạt.

HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các doanh nghiệp, nhà đầu tư cần có phương án trồng rừng thay thế đảm bảo phù hợp với quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu đề nghị UBND tỉnh nhanh chóng ban hành các quyết định cụ thể hóa các nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua để triển khai thực hiện. Thường trực, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Mặt trận Tổ quốc các cấp tăng cường các hoạt động giám sát việc tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, để các nghị quyết này sớm đi vào cuộc sống.

Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Phan Tiến Dũng, nguyên Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao nghỉ hưu theo chế độ; miễn nhiệm chức vụ Chánh văn phòng HĐND tỉnh đối với ông Hoàng Khánh Hùng do chuyển công tác khác. Đồng thời, bầu bổ sung 02 Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm: ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao và ông Nguyễn Đại Vui, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

svhtt.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm