.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 30.265
Ngành Văn hóa, Thông tin, Thể thao thành phố Huế tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2014
Lượt đọc: 97783Thời gian: 11:01 - 10/01/2014
        (VP) - Chiều ngày 09/01/2014, tại thành phố Huế, Phòng Văn hóa, Thông tin, Thể thao thành phố Huế tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2014.
        Trong năm qua, ngành Văn hóa, Thông tin, Thể thao thành phố Huế đã tổ chức nhiều sự kiện hoạt động quan trọng, thành phố Huế đã tập trung mọi nỗ lực, chỉ đạo các đơn vị tổ chức tốt các hoạt động Đại hội Thể dục Thể thao cấp cơ sở, đặc biệt là tham mưu cho các cấp tổ chức thành công Festival Nghề truyền thống Huế năm 2013. Năm 2013, thành phố Huế đã chủ động khắc phục những tồn tại khó khăn, tổ chức công tác tuyên truyền, cổ động trực quan có hiện hiệu quả, kịp thời với nội dung phong phú, thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc; các hoạt động lễ hội diễn ra sôi động, tạo ấn tượng tốt đối với nhân dân và du khách trên địa bàn; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ; thực hiện tốt công các bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa; tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, các hoạt động du lịch cũng được ngành tích cực triển khai, và các sự kiện khác... phát triển tốt, góp phần phát huy các giá trị văn hóa, phát triển du lịch dịch vụ của tỉnh.
        Trong năm 2014, thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý trong các hoạt động tuyên truyền những ngày lễ lớn, tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, các chương trình trọng điểm, thực hiện kế hoạch, quy hoạch phát triển bền vững du lịch đến năm 2020, tổ chức tốt và hiệu quả các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao, góp phần đưa các hoạt động du lịch có những chuyển biến tích cực, quản lý di sản, văn minh đô thị có thêm nhiều bước tiến mới.
BM
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm