.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 25.964
Hội nghị triển khai công tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2014
Lượt đọc: 105361Thời gian: 23:28 - 12/01/2014

         (VP) - Ngày 10/01/2014, Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác năm 2013 và triển khai công tác năm 2014 tại các điểm cầu Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và đồng chí Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ đã tới dự và chỉ đạo Hội nghị.

Cùng tham dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, Ngành Trung ương, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ VHTT&DL, Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố trong cả nước.
Năm 2013, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cả nước đã đoàn kết, nỗ lực, chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, với tinh thần "Đổi mới quản lý, siết chặt kỷ cương, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình", thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, và kế hoạch công tác năm 2013, thiết thực đóng góp vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an sinh xã hội của Chính phủ và của cả nước. Tuy nhiên, bên cạnh đó, ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch trong năm 2013 cũng gặp nhiều khó khăn, hạn chế. Nhiều di tích bị xâm hại; công tác quản lý lễ hội vẫn còn chồng chéo; hệ thống thiết chế văn hoá cơ sở một số nơi bị bỏ hoang, xuống cấp; tình trạng vi phạm bản quyền âm nhạc, điện ảnh, văn học... tiếp tục gia tăng; chế độ, chính sách dành cho văn nghệ sĩ, các vận động viên thể thao còn hạn hẹp; chất lượng và môi trường du lịch chưa được thắt chặt, ảnh hưởng xấu đến chất lượng và hình ảnh du lịch Việt Nam.
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, việc xây dựng gia đình văn hóa là yếu tố rất quan trọng góp phần giúp xã hội ổn định và phát triển. Trong thời gian qua, ngành VHTT&DL và MTTQ Việt Nam đã phối hợp hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Ở thời điểm hiện nay, vấn đề quan trọng là nâng cao chất lượng cuộc vận động để gia đình văn hóa chính là gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình hiệu quả. Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị, trong thời gian tới Bộ VHTT&DL cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với MTTQ Việt Nam để thống nhất tiêu chí, tên gọi để thực hiện hiệu quả hơn nữa cuộc vận động toàn dân xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư.
Ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã đạt được trong năm 2013, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam khẳng định, kết quả này đã góp phần xứng đáng hoàn thành nhiệm vụ chung của Chính phủ theo Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết của Trung ương Đảng đã đề ra.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, Văn hóa là một lĩnh vực rộng, khó, được truyền lại từ nghìn đời nay. Hiện nay, chúng ta đang phát huy văn hóa của ông cha, chúng ta đang thừa hưởng từ đó, do vậy cần phát huy sao cho đúng với ước muốn của người xưa khi làm nên những giá trị đó, nhưng đồng thời cũng cần phải phát triển để bù đắp nó. Vấn đề lớn nhất đặt ra là làm sao để sau một thời kỳ đổi mới nhìn lại, bên cạnh những thành tựu phát triển kinh tế, giữ ổn định xã hội, mang lại hạnh phúc cho nhân dân, chúng ta còn thực hiện nghĩa vụ với lịch sử - Để lại được cái gì cho mai sau.
Cũng theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, hiện nay trong lĩnh vực VHTT&DL khung pháp lý đã được ban hành tương đối đầy đủ; trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước là căn cứ vào đó triển khai thực hiện, đồng thời nghiên cứu, tổng hợp để tham mưu điều chỉnh phù hợp yêu cầu của thực tiễn.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đề nghị cần tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa các Bộ, giữa Bộ với các tổ chức, giữa Bộ với các Hội nghề nghiệp nhằm phát huy vai trò quản lý nhà nước của Bộ và khả năng của các Hội.
Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo cũng như những chia sẻ của Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân và Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh khẳng định, phát huy lợi thế, những thành tích đã đạt được của toàn Ngành năm 2013, khắc phục những hạn chế, yếu kém và những khó khăn chung của tình hình kinh tế trong nước, với tinh thần "Kỷ cương, trách nhiệm, tiết kiệm, hiệu quả", Ngành văn hóa, thể thao và du lịch quyết tâm đẩy mạnh các phong trào thi đua, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị và mục tiêu phát triển đã đề ra trong năm 2014, tích cực góp phần cùng Chính phủ và cả nước hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước đã được Quốc hội thông qua.
Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh cũng đề nghị các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, các Sở VHTT&DL tổ chức quán triệt, xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch thi hành Hiến pháp mới theo hướng dẫn, chỉ đạo của Quốc hội và Chính phủ; chủ động đề xuất, xây dựng, tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành các Luật, văn bản quy phạm pháp luật, các chế độ, chính sách về văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch, gắn với thi hành Hiến pháp mới và các nội dung nhiệm vụ cải cách hành chính của Bộ, của Ngành.
Đồng thời, căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014, kế hoạch công tác của Bộ, các đơn vị, địa phương chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác năm 2014 ngay trong những ngày đầu của năm 2014, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, tiến độ thực hiện cụ thể; tổ chức thực hiện, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hoàn thành 100% các văn bản, đề án trong kế hoạch trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2014.
Ngoài ra, cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chiến lược, Quy hoạch, Kế hoạch phát triển Ngành, các Chương trình hành động đã được phê duyệt. Thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền chính trị và tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước trong hai năm 2014-2015. Trước mắt, toàn Ngành cần tập trung tổ chức, chăm lo tốt đời sống tinh thần cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, các Nhà hát thuộc Bộ, các Đoàn nghệ thuật ở địa phương có kế hoạch cụ thể biểu diễn phục vụ nhân dân trước, trong và sau Tết Nguyên đán, đặt biệt là nhân dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.
Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, trọng tâm, trọng điểm là những lĩnh vực hoạt động nhạy cảm, dễ gây bức xúc, xảy ra tình trạng vi phạm kéo dài: công tác tổ chức và quản lý lễ hội, hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích, biểu diễn nghệ thuật, kinh doanh lữ hành, lưu trú du lịch...
Tăng cường công tác nghiên cứu, dự báo, chủ động tham mưu cho Trung ương Đảng, Chính phủ trong việc hoạch định chính sách phát triển các lĩnh vực hoạt động Ngành... trước mắt là trong việc tham mưu ban hành Nghị quyết mới về phát triển văn hóa trong thời kỳ mới.
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, quản lý chặt chẽ tài chính. Rà soát, quản lý chặt chẽ các khoản chi, bảo đảm đúng dự toán được phê duyệt. Triệt để tiết kiệm chi cho bộ máy quản lý hành chính, sự nghiệp công, cắt giảm tối đa kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, đi công tác nước ngoài và trong nước, lễ hội, lễ kỷ niệm, lễ khởi công, động thổ. Nghiêm túc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng.
Tiếp tục triển Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020, Đề án Ngày quốc tế Hạnh phúc 20/3 hằng năm sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, xây dựng gia đình Việt Nam ấm lo, tiến bộ, hạnh phúc.
Tiếp tục chỉ đạo và hướng dẫn các địa phương tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp, tiến tới tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII - năm 2014 tại Nam Định.
Chuẩn bị lực lượng vận động viên, huấn luyện viên tham dự, đạt thành tích tốt tại các đại hội-sự kiện thể thao lớn trong năm 2014, như: Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 17 (ASIAD 17) năm 2014 tại Hàn Quốc, Olympic trẻ lần thứ 2 tại Nam Kinh - Trung Quốc, Đại hội Thể thao bãi biển Châu Á lần thứ 4 tại Thái Lan, vòng loại Olympic 2016 tại Brazil. Chuẩn bị công tác tổ chức và tham dự Đại hội Thể thao bãi biển Châu Á lần thứ 5 tại Việt Nam năm 2016, Đại hội thể thao Châu Á lần thứ 18 năm 2019 tại Việt Nam, các Đại hội thể thao khu vực, châu lục và thế giới.
Tập trung xây dựng du lịch Việt Nam "An toàn, thân thiện, chất lượng", cụ thể là tăng cường quản lý chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, chấn chỉnh môi trường du lịch, giải quyết tình trạng chèo kéo, chèn ép, lợi dụng, lừa đảo khách du lịch tại các trung tâm du lịch; tiếp tục xây dựng hệ thống nhà vệ sinh công cộng đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch. Phấn đấu đạt chỉ tiêu đón 8,3 triệu lượt khách du lịch quốc tế, phục vụ 37,5 triệu lượt khách du lịch nội địa, doanh thu du lịch đạt khoảng 250 nghìn tỷ đồng.
Chỉ đạo và tổ chức tốt Năm Du lịch quốc gia 2014 -Tây Nguyên - Đà Lạt với chủ đề "Đại ngàn Tây Nguyên" tại tỉnh Lâm Đồng và các tỉnh Tây Nguyên, đồng thời tích cực chuẩn bị cho Năm Du lịch quốc gia 2015 - Thanh Hóa.
TH
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm