.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 3.818
Công bố kết quả điều tra khách du lịch quốc tế đến Việt Nam
Lượt đọc: 90341Thời gian: 15:53 - 18/05/2015

(VHH) - Ngày 15/5 vừa qua, Tổng cục Du lịch đã tổ chức Họp báo giới thiệu về chế độ báo cáo thống kê du lịch và công bố kết quả điều tra khách du lịch quốc tế đến Việt Nam năm 2014.

Theo đó, chế độ báo cáo được xây dựng trên cơ sở hệ thống các chỉ tiêu thống kê quốc gia do Thủ tướng Chính phủ quyết định và Hệ thống chỉ tiêu thống kê Bộ VHTTDL quyết định. Hệ thống các chỉ tiêu thống kê quốc gia, du lịch bao gồm 7 chỉ tiêu do Tổng cục Thống kê thực hiện. Hệ thống các chỉ tiêu thống kê Bộ VHTT&DL bao gồm 16 chỉ tiêu do Tổng cục Du lịch thực hiện.

Về kết quả điều tra khách quốc tế đến Việt Nam năm 2014, Trung tâm Thông tin du lịch, đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ này cho biết, cuộc điều tra được tiến hành bằng 13.980 phiếu hỏi phỏng vấn trực tiếp bằng 6 ngôn ngữ đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài vào Việt Nam du lịch, theo phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên tại 7 cửa khẩu quốc tế sau khi khách kết thúc chuyến đi và thông qua 1.000 công ty lữ hành, 63 Sở VHTTDL trên toàn quốc. Thời gian điều tra trong 2 tháng 10&11/2014. Kết quả thu được như sau:

- Cơ cấu khách du lịch quốc tế đến Việt Nam có nghỉ qua đêm tại các cơ sở lưu trú du lịch (CSLTDL) chiếm 95,09%; khách tham quan trong ngày chiếm 4,91%. 

- Số ngày lưu trú bình quân một lượt khách có nghỉ qua đêm tại các CSLTDL là 9,73 ngày (đêm).

- Mức chi tiêu bình quân một lượt khách du lịch có nghỉ đêm tại CSLTDL là 1.114,40 USD/lượt khách; chi tiêu bình quân một lượt khách tham quan trong ngày là 125,74 USD/lượt khách. Như vậy, tổng chi tiêu của khách du lịch quốc tế đến Việt Nam năm 2014 đạt 8,39 tỷ USD (gồm 8,34 tỷ USD là chi tiêu của khách có nghỉ qua đêm tại CSLTDL là và 0,05 tỷ USD là chi tiêu của khách quốc tế tham quan trong ngày).

Về cơ cấu chi tiêu bình quân một lượt khách có nghỉ đêm tại CSLTDL: chi thuê phòng lưu trú chiếm 33,14%, chi ăn uống chiếm 23,74%, chi mua hàng hóa, đồ lưu niệm chiếm 18,34%, chi phí tham quan, hướng dẫn chiếm 4,08%, chi vui chơi giải trí chiếm 3,56%, chi khác chiếm 3,79%. Đối với khách tham quan trong ngày: chi mua hàng hóa, đồ lưu niệm chiếm 31,18%, chi ăn uống chiếm 27,36%, chi phí đi lại chiếm 17,45%, chi vui chơi giải trí chiếm 5,86%, chi phí tham quan chiếm 5,16%, chi khác chiếm 12,99%.

- Tỷ lệ khách quốc tế quay trở lại Việt Nam trong năm 2014 là 32,98%, trong đó khách đến lần thứ hai chiếm 18,10%, khách đến lần thứ ba chiếm 5,77% và khách đến trên ba lần chiếm 9,11%.

- Về đánh giá mức độ hài lòng của khách du lịch quốc tế sau khi đã trải nghiệm du lịch tại Việt Nam có kết quả như sau: đánh giá ở mức tốt và rất tốt chiếm 94,09%, mức trung bình là 5,69%, mức kém và rất kém chỉ có 0,22%.

BM
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm