.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 19.066
Đề nghị các phòng đăng ký lịch các cuộc họp tuần tiếp theo qua phần mềm Đăng ký lịch họp và phát hành giấy mời qua mạng
Lượt đọc: 110340Thời gian: 11:04 - 21/08/2013

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3110/UBND-CNTT về việc áp dụng Phần mềm Đăng ký lịch họp và phát hành giấy mời qua mạng, đề nghị Trưởng các phòng chuyên môn và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở chỉ đạo cán bộ, chuyên viên đơn vị tiến hành đăng ký lịch họp và phát hành giấy mời qua môi trường mạng.

Riêng các cuộc họp mà thành phần mời không thuộc các cơ quan trong khối quản lý nhà nước vẫn thực hiện bằng hình thức phát hành giấy mời qua đường công văn.

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Tin cùng nhóm
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm