.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 11.388
Công đoàn cơ quan Văn phòng Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2017 - 2022
Lượt đọc: 51504Thời gian: 17:07 - 30/06/2017

(VHH) - Chiều ngày 30/6/2017, Công đoàn cơ quan Văn phòng Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đến dự Đại hội có các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở; đồng chí Nguyễn Quê - Chủ tịch công đoàn ngành VHTT, các đồng chí trong Thường vụ Công đoàn, BCH Công đoàn Sở Văn hóa và Thể thao và gần gần 53 đoàn viên công đoàn cơ quan Văn phòng Sở.

Công đoàn cơ quan Văn phòng Sở bao gồm Ban Giám đốc, các phòng ban thuộc Sở. Thực hiện nhiệm vụ tham mưu về công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực Văn hóa và Thể thao và Gia đình. Đoàn viên công đoàn cơ quan Văn phòng Sở Văn hóa và Thể thao đến nay có 53 người, trong đó đoàn viên công đoàn nữ là 15 người, chiếm 28,3%.

Với chức năng nhiệm vụ và vị trí của công đoàn cơ quan Văn phòng Sở, sự quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, hoạt động công đoàn cơ quan Văn phòng Sở nhiệm kỳ qua đã có nhiều khởi sắc, tạo ra một diện mạo mới trong hoạt động đoàn thể, góp phần tích cực vào việc hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đặt ra.

Trên cơ sở phát huy tối đa năng lực, trí tuệ, sức sáng tạo của tập thể, công đoàn cơ quan Văn phòng Sở VHTT đã thường xuyên giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách có liên quan đến đoàn viên theo các quy định của nhà nước; phát huy cao vai trò công đoàn trong tham gia xây dựng định mức chi tiêu của đơn vị. Thực hiện tốt vai trò là người đại diện và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; vận động 100% đoàn viên công đoàn thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước cũng như các phong trào thi đua…; thường xuyên hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”,  tổ chức tốt các phong trào như: “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Mái ấm công đoàn”, “Tương trợ công đoàn”, thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng cơ quan văn hóa”…

Bên cạnh đó, Công đoàn cơ quan đã tham gia tích cực vào công tác chuyên môn, quản lý cơ quan, làm tốt công tác giám sát quy chế dân chủ ở cơ sở cũng như bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động. Qua đó, đoàn viên công đoàn luôn có lập tr­ường tư tưởng chính trị vững vàng; có phẩm chất đạo đức lối sống tốt; có ý thức tổ chức kỷ luật; luôn khắc phục mọi khó khăn, gương mẫu, sáng tạo trong công tác; chấp hành tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nư­ớc.

Bước sang nhiệm kỳ mới (2017 – 2022), với khẩu hiệu hành động “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, Công đoàn cơ quan Văn phòng Sở Văn hóa và Thể thao tiếp tục bám sát nhiệm vụ của ngành, chỉ đạo của công đoàn cấp trên. Tập trung công tác cải cách hành chính, rà soát tham mưu hoàn thiện các thể chế để nâng cao hiệu lực quản lý; thực hiện tốt nhiemej vụ của ngành, của cơ quan, giữ vững danh hiệu cơ quan văn hóa, tổ chức thực hiễn công tác tuyên truyền các sự kiện văn hóa chính trị, các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ Thừa Thiên Huế lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội của công đoàn Văn hóa và Thể thao; Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” có trình độ chuyên môn nghiệp vụ giỏi một việc, biết nhiều việc; nâng cao chất lượng phục vụ góp phần tăng cường hiệu quả quản lý, điều hành của Sở văn hóa và Thể thao.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu ra 5 đồng chí vào BCH công đoàn nhiệm kỳ mới và 8 đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn cơ sở Văn hóa và Thể thao; đồng thời, Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022.

Thanh Phong
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm