.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 19.652
V/v hướng dẫn sơ kết 3 năm (2011-2013) thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia theo Công văn Số : 1846/BKHĐT-TCTT của Bộ Kế hoạch Đầu tư ngày 25 tháng 3 năm 2013
Lượt đọc: 93047Thời gian: 14:25 - 03/04/2013

(1) Công văn số: 515/CV-SVHTTDL-KHTC của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 03 tháng 4 năm 2013 về việc hướng dẫn sơ kết 3 năm (2011-2013) thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ; (2) Đề cương báo cáo tổng kết; (3) Tổng hợp kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2013

Tập tin đính kèm:
BM
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm