.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 30.793
Cho phép hợp nhất Hiệp hội Du lịch và Hiệp hội Khách sạn thành Hiệp hội Du lịch Thừa Thiên Huế
Lượt đọc: 86348Thời gian: 17:17 - 03/12/2015

(VHH) - Ngày 01/12/2015, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 2794/QĐ-UBND về việc Cho phép hợp nhất Hiệp hội Du lịch và Hiệp hội Khách sạn thành Hiệp hội Du lịch Thừa Thiên Huế.

Theo đó, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Quyết định có hiệu lực (kể từ ngày ký), Hiệp hội Du lịch và Hiệp hội Khách sạn có trách nhiệm chuyển giao toàn bộ tài sản, tài chính, tổ chức, nhân sự, các quyền và nghĩa vụ cho Hiệp hội Du lịch Thừa Thiên Huế.

Hiệp hội Du lịch Thừa Thiên Huế là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Sở Nội vụ và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về lĩnh vực hoạt động chuyên ngành của Hiệp hội.

Bảo An
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm