.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 23.461
Chấn chỉnh, nâng cao chất lượng hoạt động ca Huế
Lượt đọc: 42598Thời gian: 16:41 - 03/06/2018

(VHH) - Theo kế hoạch về chấn chỉnh, nâng cao chất lượng hoạt động ca Huế năm 2018 của UBND tỉnh ban hành ngày 30/5, việc chấn chỉnh nhằm kịp thời xử lý dứt điểm những tồn tại, đưa hoạt động ca Huế đi vào nề nếp, góp phần thực hiện hiệu quả nếp sống văn minh đô thị.

Mục đích của việc chấn chỉnh, nâng cao chất lượng hoạt động ca Huế để phát huy những kết quả đã đạt được từ hoạt động quản lý, tổ chức biểu diễn ca Huế trong thời gian qua, thực hiện việc chấn chỉnh, xử lý các hành vi vi phạm, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động biểu diễn ca Huế để phục vụ du khách, xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là một trung tâm văn hóa - du lịch đặc sắc của Việt Nam.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các chủ doanh nghiệp, các câu lạc bộ ca Huế trong việc giáo dục, tuyên truyền vận động các cá nhân tham gia vào hoạt động biểu diễn và tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế trong việc thực hiện  các quy định của pháp luật; giao tiếp ứng xử văn minh, lịch sự, thân thiện...

Tổ chức triển khai công tác quản lý đồng bộ, kịp thời đưa ra các giải pháp tối ưu, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về công tác quản lý, đảm bảo hoạt động biểu diễn ca Huế được thực hiện đúng theo Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế trên địa bàn tỉnh và các quy định khác có liên quan.

Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý và kiên quyết đình chỉ, thu hồi giấy phép tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế đối với những doanh nghiệp vi phạm; đồng thời, đình chỉ hoạt động đối với những diễn viên, nhạc công và các chủ thuyền du lịch có hành vi gây phản cảm, làm ảnh hưởng đến môi trường du lịch của Thừa Thiên Huế theo quy định của pháp luật.

TP (Theo CTTĐT Huế)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm