.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 14.605
Khai mạc trưng bày "Phong trào đấu tranh cách mạng và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ở Thừa Thiên Huế giai đoạn 1930-1954"
Lượt đọc: 99627Thời gian: 20:11 - 02/05/2014

        (VHH) - Sáng ngày 29/4/2014, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã long trọng tổ chức Lễ khai mạc trưng bày "Phong trào đấu tranh cách mạng và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ở Thừa Thiên Huế giai đoạn 1930 - 1954" tại Bảo tàng Lịch sử và Cách mạng nhân dịp kỷ niệm 39 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2014) và chào mừng 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2014).

          Thừa Thiên Huế là vùng đất có truyền thống lịch sử, văn hóa, truyền thống yêu nước cách mạng kiên cường, qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, cùng với cả nước, Đảng bộ và nhân dân Thừa Thiên Huế đã phát huy truyền thống cách mạng anh hùng đấu tranh chống giặc ngoại xâm. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ Thừa Thiên Huế, nhân dân Thừa Thiên Huế đã sát cánh kề vai, chung lưng đấu cật vượt qua thời kỳ khó khăn tham gia tích cực các phong trào 1930-1931; 1936-1939 làm tiền đề tiến tới tổng khởi nghĩa trong giai đoạn 1939-1945, mà đỉnh cao là khởi nghĩa giành chính quyền trong cách mạng tháng 8/1945.

Nhờ thành công và ảnh hưởng to lớn của Cách mạng Tháng Tám đã bồi đắp thêm truyền thống yêu nước cách mạng của quần chúng nhân dân, tạo tiền đề để Đảng bộ, quân và dân Thừa Thiên Huế bước vào cuộc kháng chiến 9 năm trường kỳ và anh dũng của dân tộc chống thực dân Pháp và kết thúc thắng lợi bằng chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Tất cả những thông tin, nội dung lịch sử trên được cô đọng, thể hiện rõ trong phần trưng bày "Phong trào đấu tranh cách mạng và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ở Thừa Thiên Huế giai đoạn 1930-1954". Việc đưa nội dung trưng bày vào phục vụ khách tham quan đúng vào dịp kỷ niệm 39 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ là một việc làm có ý nghĩa, góp phần làm phong phú thêm các phần trưng bày tại Bảo tàng, đồng thời nâng cao công tác giáo dục truyền thống, tinh thần đấu tranh cách mạng, ý thức bảo vệ Tổ quốc cho cán bộ và nhân dân nhất là thế hệ trẻ học sinh, sinh viên khi đến tham quan Bảo tàng.

Đức Lộc
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm