.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 19.920
Công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế
Lượt đọc: 123549Thời gian: 08:20 - 21/09/2009

         Ngày 18 tháng 8 năm 2009, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1733/QĐ-UBND về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế. Kèm theo Quyết định này có 86 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên 03 lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao và du lịch và 30 mẫu đơn, mẫu tờ khai kèm theo.

         Việc công bố bộ danh mục thủ tục hành chính nói trên là kết quả của việc hoàn thành giai đoạn 1 Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010 theo Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Đề án 30).

          Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ công bố công khai Bộ danh mục thủ tục hành chính nêu trên tại trụ sở cơ quan và trên trang Thông tin điện tử của Ngành để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong quá trình liên hệ công tác và xin cấp các loại giấy phép liên quan đến lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao và du lịch.

Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm