.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 11.431
Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Lượt đọc: 96326Thời gian: 17:37 - 06/05/2013
Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; Hướng dẫn số 01-HD/TU, ngày 18/3/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 35-KH/ĐUK, ngày 02/4/2013 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về triển khai "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp"; Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch 26-KH/ĐUVHTTDL để triển khai học tập; Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Sở xin đăng tải nội dung đề cương sinh hoạt năm 2013 (theo file đính kèm) để các Chi bộ Đảng trực thuộc thuận lợi tổ chức sinh hoạt, thảo luận và hướng dẫn đảng viên đăng ký phấn đấu, làm một trong những cơ sở quan trọng đánh giá chất lượng đảng viên năm 2013.
Tập tin đính kèm:
Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm