.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 288
Về việc triệu tập tham dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 (khóa XI) và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XV
Lượt đọc: 51440Thời gian: 09:34 - 17/12/2015

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tổ chức Hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Địa điểm: Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế (số 41A Hùng Vương - Thành phố Huế)

Thời gian: 07h45, ngày 24/12/2015 (thứ Năm)

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm