.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 3.273
Kiểm tra, đánh giá và báo cáo sơ kết Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”
Lượt đọc: 110109Thời gian: 15:35 - 08/08/2011

         (VP) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản số 1287/BVHTTDL-DSVH ngày 27/4/2011 gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trong cả nước về việc yêu cầu các Sở tiến hành kiểm tra, đánh giá và báo cáo sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" ở các cấp thuộc phạm vi chỉ đạo, quản lý.

Theo đó, để kiểm tra đánh giá và báo cáo sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực", Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành tập trung vào kết quả phối hợp với ngành giáo dục trong việc thực hiện các nhiệm vụ của phong trào: Tổ chức bầu chọn Vịnh Hạ Long là một trong bảy kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới; tổ chức các hoạt động nhân Ngày Di sản văn hóa Việt Nam-Ngày về nguồn; bàn giao di tích cấp quốc gia, di tích cấp tỉnh và hướng dẫn nội dung thuyết minh cách thức tổ chức chăm sóc di tích; đưa nghệ thuật sân khấu truyền thống vào học đường; phát triển mạng lưới thư viện trường học; phát huy vai trò của bảo tàng cấp tỉnh trong việc nâng cao hiệu quả giáo dục lịch sử, truyền thống.
Đồng thời, báo cáo cần nêu được những thuận lợi, khó khăn trong việc phối hợp triển khai thực hiện phong trào và giải pháp khắc phục. Bên cạnh đó, định hướng phối hợp triển khai thực hiện để phát triển phong trào trong những năm mới.
Được biết, Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các Bộ, ngành có liên quan tổ chức triển khai ở các cấp học phổ thông vào tháng 7/2008. Phong trào đã tạo nên một diện mạo mới trong các trường học, góp phần gắn bó thầy trò trong học tập, rèn luyện, trau dồi cho học sinh những kỹ năng sống và ý thức tích cực tham gia các hoạt động xã hội.
Phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" với 5 nội dung đó là: Xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn; dạy và học có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi học sinh, giúp các em tự tin trong học tập; rèn luyện kỹ năng sống; tổ chức vui chơi tập thể vui tươi, lành mạnh; học sinh tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa ở địa phương.
VP
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm