.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 26.589
Đẩy mạnh tuyên truyền về Tuần lễ Biển và Hải đảo năm 2014
Lượt đọc: 112203Thời gian: 11:34 - 14/05/2014

         (VHH) - Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có Kế hoạch tuyên truyền về Tuần lễ Biển và Hải đảo năm 2014, hưởng ứng ngày Đại dương thế giới 8/6 và ngày Môi trường thế giới 5/6.

Theo đó, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam sẽ được tổ chức ở 63 tỉnh, thành cả nước, trong đó sẽ tập trung tuyên truyền mạnh ở 28 tỉnh, thành có biển. Qua đó nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của biển, hải đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như tôn vinh những giá trị của đại dương đối với sự sống của nhân loại; tính cấp thiết của việc bảo vệ đại dương. Đặc biệt là nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên, môi trường biển, hải đảo của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân cũng như vị trí chiến lược của biển, đảo của nước ta; ý thức dân tộc của mỗi người dân Việt Nam đối với việc bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển trong xu thế hội nhập hiện nay. Phấn đấu đến năm 2020 đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia trên biển, đảo của Tổ quốc. Đồng thời, là dịp để quảng bá thành tựu, thành quả cùng những kinh nghiệm phát triển kinh tế biển, đảo của các địa phương trong cả nước.
Nội dung tuyên truyền gồm tuyên truyền, quảng bá về hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 05/6 và ngày Đại dương thế giới 8/6, với các chủ đề: "Cùng chung sức, chúng ta có sức mạnh bảo vệ Đại dương"; "Chung tay bảo vệ Đại dương xanh", "Bảo tồn và khai thác hợp lý tài nguyên môi trường biển, đảo"...
 
Bình minh trên biển Thuận An
 
Hình thức tuyên truyền chủ yếu trên các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền trực quan thông qua các pano, áp phích tại các địa phương; Truyền hình trực tiếp Chương trình mít tinh kỷ niệm ngày Đại Dương Thế giới và Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam năm 2014 và tổ chức các sự kiện quan trọng như: Diễn đàn thương hiệu biển Việt Nam lần thứ VI với chủ đề "Thương hiệu Biển Việt Nam trong hội nhập quốc tế"; Lễ ra quân tình nguyện làm sạch môi trường bãi biển và diễu hành đạp xe tại bãi biển Đồ Sơn, Hải Phòng.
Các địa phương quan tâm chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền thiết thực, dành nhiều thời gian, thời lượng để đưa tin, bài, phóng sự chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo năm 2014, đồng thời tổ chức treo băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu hưởng ứng ở những nơi công cộng, đường phố chính và tại trụ sở cơ quan làm việc, nơi đông người qua lại...
BM
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm