.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 40.595
Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2016
Lượt đọc: 109301Thời gian: 16:58 - 25/02/2016

(VHH) - Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 168-HD/BTGTW về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2016.

Theo đó, việc tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc, góp phần bồi dưỡng và phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, củng cố, bồi đắp niềm tin tưởng của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và tạo động lực đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Thông qua tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân vượt lên thách thức, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm cần được tổ chức dưới nhiều hình thức, bảo đảm đúng tầm mức sự kiện, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm; lồng ghép với việc tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các sự kiện chính trị của đất nước và các mục tiêu, chương trình hành động cách mạng của các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; tạo không khí hồ hởi, phấn khởi trong nhân dân.

Các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2016, bao gồm:

1) Kỷ niệm 86 năm Ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/02/1930-3/02/2016) gắn với kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng (28/01/1941-28/01/2016) và đón Tết Bính Thân;

2) Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mồng 10 tháng 3 âm lịch);

3) Kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2016);

4) Kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2016) gắn với sự kiện 105 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2016);

5) Kỷ niệm 62 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2016);

6) Kỷ niệm 71 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2016) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2016);

Trong năm 2016 còn có kỷ niệm 100 năm và trên 100 năm Ngày sinh các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu (110 năm Ngày sinh đồng chí Hà Huy Tập (24/4/1906-24/4/2016); 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Văn Đồng (01/3/1906-01/3/2016); 140 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng (01/10/1876-1/10/2016); kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trần Quốc Hoàn (23/01/1916-23/01/2016); 120 năm Ngày sinh đồng chí Hồ Tùng Mậu (15/6/1896-15/6/2016).

Một số khẩu hiệu tuyên truyền

1. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Bính Thân !

2. Nhiệt liệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng !

3. Nhiệt liệt chào mừng 86 năm Ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2016) !

4. Nhiệt liệt chào mừng 41 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2016) !

 5. Kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới !

 6. Nhiệt liệt chào mừng 62 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2016) !

7. Nhiệt liệt chào mừng 71 năm Ngày cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2016) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2016) !

8. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa !

9. Thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh !

10. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm !

11. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm !

12. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta !

BM
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm