.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 9.967
Kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số và đô thị thông minh của Sở Văn hóa và Thể thao
Lượt đọc: 12351Thời gian: 15:12 - 13/12/2021

Ngày 07/12/2021, Sở Văn hóa và Thể thao đã ban hành Quyết định số 288/QĐ-SVHTT về việc Kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số và đô thị thông minh của Sở Văn hóa và Thể thao.

Theo đó, đề ra một số nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo:

1. Tham mưu cho Sở trong việc xây dựng các chương trình, kế hoạch nhằm thúc đẩy xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số; dịch vụ đô thị thông minh.

2. Triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, chuyển đổi số và dịch vụ đô thị thông minh do cấp trên ban hành.

3. Giúp Sở Văn hóa và Thể thao, Giám đốc Sở hướng dẫn, đôn đốc các phòng, đơn vị thuộc Sở đẩy mạnh hoạt động thực hiện các chương trình, kế hoạch của Sở về xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính phủ số, chuyển đổi số, kinh tế số và dịch vụ đô thị thông minh.

4. Tham gia góp ý các chiến lược, chương trình, cơ chế chính sách, đề án, dự án liên quan đến xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính phủ số, chuyển đổi số, kinh tế số và dịch vụ đô thị thông minh thuộc thẩm quyền quyết định của tỉnh.

5. Đánh giá tình hình thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả triển khai các nhiệm vụ, kế hoạch xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính phủ số, chuyển đổi số, kinh tế số và dịch vụ đô thị thông minh tại cơ quan.

Nội dung chi tiết ở file đính kèm.

Tập tin đính kèm:
svhtt.thuathienhue.gov.vn
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm