.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 9.534
Ban hành Quy chế về tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo an toàn thông tin của Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên Huế
Lượt đọc: 12156Thời gian: 08:42 - 14/12/2021

Ngày 14/10/2021, Sở Văn hóa và Thể thao đã ban hành Quyết định số 248/QĐ-SVHTT về việc Ban hành Quy chế về tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo  an toàn thông tin của Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên Huế.

Mục đích của Quy chế này nhằm:

1. Tăng cường năng lực quản lý và khai thác Hệ thống Công nghệ thông tin của Sở Văn hóa và Thể thao. Phát huy tinh thần trách nhiệm, quyền hạn, nghĩa vụ của các đơn vị và cá nhân khi tham gia quản lý và khai thác Hệ thống Công nghệ thông tin; phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành của cơ quan và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của mỗi cá nhân.

2. Đảm bảo hiệu quả đầu tư hạ tầng kỹ thuật trong việc ứng dụng CNTT và truyền thông góp phần phục vụ công tác chuyên môn của các đơn vị và cá nhân thuộc Sở Văn hóa và Thể thao thông qua việc quản lý khai thác Hệ thống Công nghệ thông tin, đảm bảo an toàn thông tin trong cơ quan nhà nước.

Chi tiết tại file đính kèm

Tập tin đính kèm:
svhtt.thuathienhue.gov.vn
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm