.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 48.892
TUYÊN TRUYỀN ĐỀ ÁN 06 CẤP ĐỊNH DANH CÁ NHÂN ĐIỆN TỬ VÀ 25 DỊCH VỤ CÔNG THIẾT YẾU
Lượt đọc: 3831Thời gian: 10:01 - 12/09/2022
Ngày 6/1/2022, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức kí, ban hành Quyết định số 06/QĐ-TTg phê duyệt “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06). Tiếp sau "tài nguyên gốc cho chuyển đổi số"... Đề án có phạm vi và tầm ảnh hưởng rộng tới đa ngành, địa phương và lĩnh vực.

svhtt.thuathienhue.gov.vn
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm