.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 29.589
Thêm 12 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
Lượt đọc: 80530Thời gian: 09:27 - 24/11/2015

(VHH) - UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành các quyết định công nhận thêm 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2015, nâng tổng số xã đạt chuẩn của toàn tỉnh đến nay lên 18 xã, đạt tỷ lệ 19,6%.

Theo đó, các xã được công nhận đạt chuẩn NTM đợt này gồm: Hương Lộc, Hương Sơn (Nam Đông), Phong Hiền (Phong Điền), Vinh Hưng, Lộc Điền, Lộc Bổn (Phú Lộc), Thuỷ Tân, Thuỷ Thanh, Dương Hoà (thị xã Hương Thuỷ), Phú Mỹ, Phú Mậu (Phú Vang).

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, trong những năm qua, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Thừa Thiên Huế luôn luôn được chú trọng và tích cực triển khai. Tổng nguồn lực huy động động đầu tư cho Chương trình trên địa bàn tỉnh sau 05 năm đạt 4.740 tỷ đồng, trong đó nhiệm vụ hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân đã bố trí 19,7 tỷ đồng nhằm hỗ trợ phát triển sản xuất, xây dựng được 302 mô hình sản xuất, bao gồm các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, phát triển các sản phẩm thương hiệu....

Trong thời gian đến, toàn tỉnh phấn đấu có thêm 1-2 xã đạt chuẩn đúng thời hạn, để tỉnh Thừa Thiên Huế vượt mục tiêu tỷ lệ 20% của Chương trình đề ra trong giai đoạn 2010-2015.

TP (Theo: Nông thôn mới TT-Huế)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm