.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 25.382
Văn hóa >> ... >>
         (VP) Trong những ngày tháng 4 lịch sử này, toàn đảng, toàn dân làng Mỹ Lợi đang sống trong không khí vui mừng, phấn khởi bởi địa phương vừa được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động Hạng Ba. Đây là một phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước, động viên kịp thời cho cán bộ và nhân dân làng Mỹ Lợi trong 10 năm qua đã phấn đấu nổ lực thực hiện tốt phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".
Đầu năm 2009, thành phố Huế triển khai thực hiện Đề án xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Mục tiêu và yêu cầu của đề án là phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn dân, tạo chuyển biến cơ bản trong việc thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng môi trường văn hóa, tư tưởng, đạo đức, lối sống lành mạnh, giữ gìn phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân, đồng thời thúc đẩy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế-xã hội đưa thành phố Huế xứng đáng với vị thế đô thị loại I, thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam.
       Sau hơn một năm Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận chức năng quản lý về công tác gia đình, các cấp, các ngành, các đoàn thể xã hội đã chú trọng hơn đến lĩnh vực gia đình, thể hiện qua các hoạt động nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6 với chủ đề “Giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa gia đình Việt Nam” và các hoạt động truyền thông khác nhằm tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa gia đình Việt Nam, xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.
         Phong trào xây dựng làng văn hóa là một trong  những phong trào quan trọng của cuộc vận động phong trào lớn, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa VIII) do Ban chỉ đạo Trung ương đề ra. Phong trào Xây dựng làng văn hóa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế phát triển rộng khắp kể từ năm 1996. Đến năm 1997, làng Tây Thành xã Quảng Thành của huyện Quảng Điền đăng ký xây dựng làng văn hóa đầu tiên trên địa bàn tỉnh, từ đây phong trào này càng được đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương quan tâm đầu tư phát triển mạnh mẽ hơn góp phần phát triển toàn diện nền kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh nhà.
         Đông Xuyên là một trong 5 thôn của xã Quảng An huyện Quảng Điền tỉnh Thừa Thiên Huế, là thôn ở cuối hạ lưu sông Bồ, có địa bàn dân cư không được tập trung. Toàn thôn có 258 hộ với 1416 nhân khẩu, nhân dân chủ yếu sinh sống bằng nghề nông ổn định từ ngày xưa đến nay; với đức tính cần cù, sáng tạo và tinh thần đoàn kết tương trợ lẫn nhau của toàn thể bà con dân làng nên sau 7 năm, kể từ ngày được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế công nhận đạt chuẩn văn hóa, thôn Đông Xuyên đã không ngừng phát triển về mọi mặt.
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm