.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 13.242
Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm 2012
Lượt đọc: 108049Thời gian: 10:39 - 24/09/2012

        Ngày 20 tháng 9 năm 2012, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành văn bản số 1468/SVHTTDL-TĐKT về việc hướng dẫn tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2012.

         Trang Thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đăng tải nội dung hướng dẫn nói trên để các phòng, đơn vị thuộc Sở, Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thông tin, Thể thao các huyện, thị xã, thành phố thực hiện.

Tập tin đính kèm:
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm