.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 45.896
Phát triển điểm đến du lịch sinh thái làng quê Thanh Toàn qua dự án "Du lịch bền vững và có trách nhiệm"
Lượt đọc: 81837Thời gian: 17:33 - 18/08/2014

(VHH)Trong những tháng cuối năm 2014, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Tổ chức Lao động quốc tế ILO, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp quốc UNESCO sẽ triển khai các hoạt động nhằm phát triển điểm đến du lịch tại làng quê Thanh Toàn, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, các hoạt động sẽ tập trung vào bốn mục tiêu chính: Phát triển sản phẩm (nâng cấp Nhà trưng bày nông cụ, triển khai không gian ẩm thực làng quê, xây dựng và phát triển các gói tham quan theo chủ đề); Quản lý điểm đến (tổ chức Ban Quản lý du lịch cộng đồng, quy hoạch điểm đến, phân khu chức năng du lịch tại xã); Xây dựng và nâng cao năng lực con người (tổ chức các lớp tập huấn cho Ban Quản lý du lịch cộng đồng, tập huấn kỹ năng trong lĩnh vực du lịch và kinh doanh cho các nhóm cộng đồng cung cấp dịch vụ, xây dựng năng lực cho các nhóm doanh nghiệp nòng cốt về phát triển du lịch theo hướng trách nhiệm tại các điểm đến người dân có thu nhập thấp); Phát triển truyền thông du lịch (triển khai lắp đặt hệ thống biển chỉ dẫn, phát triển các kênh quảng bá thông qua các trang web, mạng xã hội, các diễn đàn)...

Đây là chương trình nằm trong dự án "Du lịch bền vững và có trách nhiệm" tại miền Trung - Việt Nam. Dự án này được xây dựng từ nguồn quỹ của Liên Hợp Quốc và Chính phủ Luxembourg.

Thừa Thiên Huế là một trong những địa phương có tốc độ tăng trưởng cao về du lịch. Tuy nhiên, nhiều tiềm năng về du lịch ở Thừa Thiên Huế rất khó phát huy tác dụng và tận dụng để phát triển nếu thiếu sự hợp tác. Dự án "Du lịch bền vững và có trách nhiệm" tại miền Trung - Việt Nam được xây dựng trên cơ sở những nỗ lực trước đây của Liên Hợp Quốc tại Quảng Nam và tiếp tục mở rộng sự hỗ trợ sang tỉnh Thừa Thiên Huế. Dự án ưu tiên hướng đến các khu vực nông thôn và vùng sâu, vùng xa, qua đó góp phần cải thiện sinh kế cho các cộng đồng địa phương thông qua thúc đẩy du lịch văn hóa. Mục tiêu của dự án nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển du lịch giữa khu vực ven biển và vùng sâu, vùng xa trên đất liền của tỉnh Thừa Thiên Huế; xóa đói, giảm nghèo thông qua tạo việc làm, tăng thu nhập và cải thiện các nguồn sinh kế cho người dân; đẩy mạnh sản phẩm du lịch xanh và thân thiện môi trường; hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho ngành du lịch; tăng cường vai trò của văn hóa và di sản trong phát triển bền vững... Thời gian triển khai dự án này là 24 tháng, kết thúc vào tháng 12/2015.

Ngự Giao- Hữu Hải
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm