.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 41.878
Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp 2013 và ký cam kết không có cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng
Lượt đọc: 81249Thời gian: 15:49 - 21/08/2014

(VHH) - Sáng ngày 21/7, tại Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh (số 41A Hùng Vương, thành phố Huế), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp 2013 và ký cam kết không có cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Gần 600 đại biểu là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đến tham dự Hội nghị.

Hội nghị đã nghe đồng chí Hoàng Ngọc Thanh, Phó Chủ tịch thường trực Hội Luật gia tỉnh Thừa Thiên Huế, Giám đốc Trung tâm Tư vấn Pháp luật Thuận Hóa, thành viên Hội đồng tuyên truyền, phổ biến pháp luật của tỉnh trực tiếp tuyên truyền, phổ biến nội dung của Hiến pháp Việt Nam năm 2013, trong đó tập trung vào các quy định mới của Hiến pháp, các quy định về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; đồng chí Nguyễn Văn Hà, Phó Chánh Thanh tra phụ trách Thanh tra Sở phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật quy định về công tác phòng, chống tham nhũng.

Ký kết không có cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Sau hơn 20 năm thực hiện Hiến pháp năm 1992, Quốc hội khóa 13 đã quyết định sửa đổi Hiến pháp để phù hợp với thời kỳ phát triển mới của đất nước. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sửa đổi được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII là sự kiện chính trị - pháp lý đặc biệt quan trọng, đánh dấu một bước tiến mới trong lịch sử lập hiến của nước ta. Từ đó thể hiện tập trung ý chí của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta; tạo cơ sở chính trị - pháp lý vững chắc cho công cuộc đổi mới toàn diện đất nước trong thời kỳ mới, giai đoạn cách mạng mới nhằm thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Việc triển khai tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thi hành Hiến pháp 2013 là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2014 và những năm tiếp theo. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhằm mục đích nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành về ý thức, trách nhiệm trong việc chấp hành, bảo vệ Hiến pháp và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Cũng trong Hội nghị, đại diện lãnh đạo của các phòng, ban chuyên môn, các đơn vị trực thuộc của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký cam kết không có cán bộ, công chức, viên chức vi phạm các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Ngự Giao
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm