.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 7.500
Tiến hành khai lý lịch, sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức
Lượt đọc: 9667Thời gian: 16:41 - 16/08/2021

Thực hiện Công văn số 262-CV/BTCTU ngày 11 tháng 8 năm 2021 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc đồng bộ hồ sơ cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và Trưởng, phó các Phòng, Ban và tương đương thuộc Sở, ban, ngành; Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị các đơn vị thông báo để những đồng chí là cấp trưởng, phó các phòng và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở khai lý lịch cán bộ, công chức (Mẫu 2a), sơ yếu lý lịch (mẫu 2C/TCTW-98) bằng file mềm (Được đăng tải tại địa chỉ https://svhtt.thuathienhue.gov.vn, mục Văn bản điều hành của Sở).

Hoàn thành và gửi file mềm của lý lịch và sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức qua Email: tqtminh.svhtt@thuathienhue.gov.vn trước ngày 25/8/2021.

Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị các phòng và đơn vị triển khai thực hiện./.

Tập tin đính kèm:
svhtt.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm