.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 3.980
Thành lập Ban tổ chức Festival Huế lần thứ X năm 2018
Lượt đọc: 49142Thời gian: 23:57 - 03/06/2017

(VHH) - Ngày 02/6/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao vừa ký ban hành Quyết định số 1176/QĐ-UBND về việc thành lập Ban tổ chức Festival Huế lần thứ X năm 2018.

Ban tổ chức Festival Huế lần thứ X năm 2018 gồm có 11 thành viên do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Dung làm Trưởng Ban, các Phó trưởng ban gồm: ông Phan Tiến Dũng - Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao, ông Chế Công Chung - Giám đốc Trung tâm Festival Huế, ông Phan Thanh Hải - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, ông Nguyễn Văn Thành - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế.

Các thành viên gồm: ông Hoàng Ngọc Khanh - Chánh Văn phòng UBND tỉnh; ông Huỳnh Ngọc Sơn - Giám đốc Sở Tài chính;  ông Phan Thiên Định - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; ông Trần Công Phú - Giám đốc Sở Ngoại vụ; ông Lê Hữu Minh - Phó Giám đốc Phụ trách Sở Du lịch; ông Đặng Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Ban tổ chức Festival Huế lần thứ X năm 2018 có nhiệm vụ giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tổ chức triển khai khảo sát, đàm phán, tìm kiếm đối tác tham gia tổ chức, biểu diễn, tài trợ cho Festival Huế lần thứ X năm 2018, đồng thời phối hợp với các cơ quan Trung ương triển khai các hoạt động theo Kế hoạch đề ra.

TP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm