.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 3.553
Thông qua Nghị quyết quy định chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, môi trường và giám định tư pháp
Lượt đọc: 49248Thời gian: 10:35 - 12/07/2018

(VHH) - Chiều ngày 11/7, tại Kỳ họp lần thứ XI Hội đồng nhân dân tỉnh, các Đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận và thống nhất thông qua Nghị quyết về Quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, Nghị quyết 09/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013 của HĐND tỉnh quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh không còn phù hợp với một số nội dung tại Nghị định 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 69/2008/NĐ-CP ngày 30/05/2008 về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.

Để triển khai thực hiện quy định của Chính phủ, việc trình HĐND tỉnh ban hành quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh nhằm tạo cơ sở pháp lý, quy định rõ ràng cho việc triển khai thực hiện phù hợp tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh là rất cần thiết.

Theo đó, Nghị định 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ đã sửa đổi, bổ sung chỉ còn hình thức cho thuê đất để xây dựng các công trình xã hội hóa không có hình thức giao đất. Cơ sở thực hiện xã hội hóa sử dụng đất khu vực ngoài các đô thị theo Nghị định 59/2014/NĐ-CP đều được hưởng chế độ miễn tiền thuê đất cho cả thời gian thuê. Để có tính thống nhất các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND đã ban hành, Nghị quyết ban hành sẽ hoàn thiện lại chính sách cho thuê và xây dựng cơ sở vật chất, chính sách cho thuê đất theo quy định của Chính phủ; bổ sung chính sách hỗ trợ các công trình kết cấu hạ tầng trong, ngoài hàng rào theo Nghị định 69/2008/NĐ-CP và chính sách ưu đãi về tín dụng.

Việc thực hiện xã hội hóa sử dụng đất tại các đô thị, căn cứ vào lĩnh vực và khu vực địa bàn ưu đãi xã hội hóa tại địa phương, UBND tỉnh ban hành và công bố công khai chế độ miễn, giảm tiền thuê đất sau khi có ý kiến thống nhất của Thường trực HĐND tỉnh. Định kỳ ba (03) năm một lần, UBND tỉnh rà soát để sửa đổi, bổ sung danh mục lĩnh vực và địa bàn ưu đãi xã hội hóa tại địa phương phù hợp, làm cơ sở để thực hiện các chính sách khuyến khích theo quy định.

svhtt.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm