.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 27.242
Kế hoạch phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021
Lượt đọc: 216Thời gian: 14:54 - 07/04/2021
Ảnh minh họa

(VTH) - Triển khai Kế hoạch số 197/KH-UBND ngày 03/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, ngày 02/4/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh năm 2021 nhằm tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch phát triển văn hóa đọc và hoàn thành các chỉ tiêu cụ thể về phát triển văn hóa đọc giai đoạn đến năm 2021.

Phát huy kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế trong thực hiện kế hoạch phát triển văn hóa đọc những năm gần đây. Đổi mới phương pháp, nâng cao hiệu quả phục vụ bạn đọc trong hệ thống thư viện công cộng, thư viện trường học, thư viện tư nhân, các tủ sách có phục vụ bạn đọc... Chú trọng phục vụ học sinh, sinh viên, người dân ở vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn nhằm hình thành thói quen đọc sách, báo phục vụ học tập, sinh hoạt góp phần xây dựng xã hội học tập, xây dựng đời sống văn hóa, kinh tế và xã hội của người dân ngày càng cao.

Để đạt được mục đích nói trên, Kế hoạch đề ra một số nội dung thực hiện sau: Bổ sung tài nguyên thông tin thư viện cho hệ thống thư viện công cộng cấp tỉnh, huyện, xã. Thực hiện đồng bộ quản lý và khai thác thông tin thư viện cấp tỉnh và cấp huyện sử dụng phần mềm quản trị thư viện tích hợp bằng Ilib và emiclib, liên thông thư viện… tiến tới triển khai thực hiện chuyển đổi số trong thư viện. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu nhằm thu hút người đọc đến với thư viện; đồng thời, đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả phục vụ bạn đọc của thư viện để tiếp cận nhiều hơn và phục vụ tốt hơn nhu cầu của bạn đọc. Thực hiện tốt công tác luân chuyển sách báo trong hệ thống thư viện công cộng, thư viện trường học, các điểm Bưu điện Văn hóa xã, các trại giam, trại tạm giam, đồn biên phòng phục vụ đồng bào vùng sâu vùng xa, biên giới và hải đảo. Triển khai thực hiện và hưởng ứng các hoạt động hoạt động phục vụ sách, phát triển văn hóa đọc nhân các ngày lễ lớn, ngày sách Việt Nam do trung ương phát động, tổ chức.

svhtt.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm