.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 37.085
Thành lập Tổ Công tác về kiểm tra công vụ
Lượt đọc: 2328Thời gian: 11:32 - 25/07/2018

(VHH) - Ngày 23 tháng 7 năm 2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Quyết định số 1614/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ Công tác về kiểm tra công vụ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 370/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Nhiệm vụ của Tổ Công tác về kiểm tra công vụ là tham mưu, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật của cơ quan, tổ chức và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xử lý các vi phạm trong hoạt động công vụ tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Các thành viên Tổ công tác bao gồm: Tổ trường là ông Bạch Chơn Đông, Giám đốc Sở Nội vụ, các Tổ phó gồm: Ông Phan Lương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Ông Nguyễn Đình Quang, Phó Chánh Thanh tra tỉnh; cùng 5 thành viên gồm: Ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp; Ông Nguyễn Hữu Phước, Trưởng phòng Phòng Nội chính, Văn phòng UBND tỉnh; Ông Trương Văn An, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ; Ông Hoàng Minh Trí, Trưởng phòng Phòng Công chức, viên chức, Sở Nội vụ; Ông Lê Minh Cường, Phó Chánh Thanh tra Sở Nội vụ.

TP (Nguồn: CTTĐT Tỉnh)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm