.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 48.820
Đảm bảo tính trang nghiêm, tôn kính của tang lễ Chủ tịch nước Trần Đại Quang.
Lượt đọc: 2705Thời gian: 14:16 - 24/09/2018

(VHH) - Sáng nay (24/9), Sở Văn hóa và Thể thao đã ban hành công văn số 1470/SVHTT-VP gửi các Đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, các Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm văn hóa, Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố Huế về việc yêu cầu đảm bảo tính trang nghiêm, tôn kính của tang lễ Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Theo đó, để tỏ lòng thương tiếc và biết ơn Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định để tang đồng chí Trần Đại Quang theo nghi thức Quốc tang từ ngày 26/9/2018 đến 27/9/2018.

          Nhằm bảo đảm tính trang nghiêm, tôn kính của tang lễ Chủ tịch nước Trần Đại Quang theo đúng nghi thức Quốc tang của Nhà nước, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao yêu cầu Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố Huế, Trưởng các phòng chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc thực hiện tốt các nội dung sau đây:

          Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố Huế hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tại địa phương thực hiện nghi thức treo cờ rủ và ngừng tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí tại địa phương trong hai ngày 26/9/2018 và 27/9/2018.

          Trưởng phòng Quản lý Văn hóa, Trưởng Phòng Quản lý Thể dục Thể thao tham mưu tạm ngưng cấp phép tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, các giải thi đấu thể thao… trong thời gian để tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang (trong hai ngày 26/9/2018 và 27/9/2018).

          Các đơn vị trực thuộc Sở tiến hành treo cờ rủ tại trụ sở cơ quan và ngừng tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí trong hai ngày 26/9 và 27/9/2018.

          Thanh tra Sở tăng cường công tác kiểm tra các hoạt động vui chơi, giải trí… trên địa bàn, nhắc nhở, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định./.

<Đính kèm văn bản bên dưới>

svhtt.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm