.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 5.301
Thanh tra ngành VHTTDL được phân thêm thẩm quyền xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục
Lượt đọc: 2477Thời gian: 14:52 - 03/10/2018
Trụ sở Bộ VHTTDL

(VHH) - Sau 5 năm thực hiện Nghị định số 138/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, bên cạnh những kết quả đạt được, Nghị định đã bộc lộ một số bất cập cần sửa đổi, bổ sung để đáp ứng yêu cầu của công tác đổi mới quản lý nhà nước về giáo dục và thực tiễn hiện nay.

Theo đó, Dự thảo Nghị định đã bổ sung 01 Điều quy định về việc phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính cho phù hợp với thực tiễn và chức năng, nhiệm vụ của một số lực lượng thanh tra chuyên ngành. Trong đó, Thanh tra chuyên ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi mua sắm, tiếp nhận sách, giáo trình, tài liệu, thiết bị dạy học có nội dung không phù hợp, xuyên tạc, kích động bạo lực, ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục của dân tộc. Cụ thể tại Chương III. Điều 41 về việc phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính có đề cập đến Thanh tra chuyên ngành VHTT&DL...

Việc rà soát, bãi bỏ, bổ sung một số nội dung còn thiếu trong văn bản quy phạm pháp luật về xử phạt hành chính cho phù hợp với tình hình thực tiễn quản lý nhà nước hiện nay là một nội dung quan trọng. Qua đây nhằm kịp thời xử lý các cơ sở sản xuất kinh doanh về văn hóa phẩm, các thiết bị điện tử, công nghệ hiện nay buôn bán, trao đổi có nội dung không phù hợp ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Dự thảo lấy ý kiến đến ngày 25/11/2018. <Tải dự thảo bên dưới>

Tập tin đính kèm:
svhtt.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm