.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 37.282
Sáp nhập Trung tâm Tin học Hành chính vào Cổng Thông tin Điện tử Thừa Thiên Huế
Lượt đọc: 2433Thời gian: 09:28 - 24/10/2018

(VHH) - Ngày 20/10/2018,UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2359/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trung tâm Tin học Hành chính trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vào Cổng Thông tin Điện tử Thừa Thiên Huế trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cổng Thông tin Điện tử Thừa Thiên Huế (tên tiếng Anh: Thua Thien Hue Portal) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp toàn diện của Văn phòng UBND tỉnh; đồng thời, chịu sự kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan quản lý chuyên ngành cấp trên.

Cổng Thông tin Điện tử Thừa Thiên Huế thực hiện chức năng là phương tiện thông tin của UBND tỉnh với mục đích là thông tin tuyên truyền và định hướng dư luận thông qua việc cung cấp các thông tin về lịch sử, văn hóa, các hoạt động kinh tế xã hội của tỉnh và các hoạt động chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh; là đầu mối kết nối hoạt động cung cấp thông tin của cơ quan hành chính các cấp, hướng tới phục vụ triển khai hoạt động dịch vụ công và xây dựng mối quan hệ trực tuyến giữa chính quyền với người dân, tổ chức và doanh nghiệp; xuất bản và phát hành Công báo cấp tỉnh; xây dựng, nghiên cứu và triển khai ứng dụng các công cụ tin học, giải pháp công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành, giải quyết công việc của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; đảm bảo vận hành liên lục, an toàn thông tin các thiết bị mạng, máy chủ, thiết bị lưu trữ, dịch vụ cơ bản, các hệ thống mạng cung cấp thông tin ra internet, mạng truyền số liệu chuyên dùng, mạng tin học diện rộng tỉnh, mạng tin học Văn phòng UBND tỉnh.

Cơ cấu tổ chức gồm 03 phòng chuyên môn: Phòng Tổng hợp - Hành chính; Phòng Thông tin - Tuyên truyền; Phòng Tin học - Ứng dụng. 

svhtt.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm