.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 36.036
Bộ VHTTDL tổ chức thi viết “Tìm hiểu về cải cách hành chính nhà nước”.
Lượt đọc: 2199Thời gian: 14:24 - 31/10/2018

(VHH) - Cuộc thi viết về cải cách hành chính nhà nước do Bộ VHTTDL tổ chức, dành cho các đối tượng là công chức, viên chức và người lao động hiện đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ; các Sở VHTTDL, Sở VHTT, Sở Du lịch. Số lượng mỗi đơn vị tham gia ít nhất 02 bài dự thi cá nhân và 01 bài dự thi tập thể.

Nội dung thi gồm ba phần: Kiến thức chung về cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020; Nhận thức về một số nhiệm vụ cụ thể của cải cách hành chính; Sáng kiến hoặc giải pháp để nâng cao hiệu quả cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị đang công tác hoặc trong phạm vi văn hóa, thể thao, gia đình và du lịch.

Thông tin về câu hỏi và thể lệ cuộc thi được đính kèm bên  dưới. Ngoài ra, để biết thêm thông về cuộc thi người dự thi có thể truy cập trên địa chỉ http://bvhttdl.gov.vn.

Tập tin đính kèm:
svhtt.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm