.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 35.293
Công bố 05 TTHC công bố được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao
Lượt đọc: 2288Thời gian: 08:22 - 07/11/2018

(VHH) - Ngày 05/11/ 2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2579/QĐ-UBND, công bố 05 TTHC mới ban hành; TTHC sửa đổi, bổ sung và TTHC bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao.

Theo đó, có 02 TTHC mới ban hành thuộc Lĩnh vực văn hóa cơ sở, gồm: Đăng ký tổ chức lễ hội và Thông báo tổ chức lễ hội. Các TTHC nêu trên được thực hiện theo Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội.

02 TTHC sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh, gồm: Cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa và Thể thao; Giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở địa phương. Các TTHC nêu trên được thực hiện theo Thông tư Thông tư số 22/2018/TT-BVHTTDL ngày 29/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

01 TTHC bị bãi bỏ là thủ tục cấp giấy phép tổ chức lễ hội. Căn cứ bãi bỏ theo Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội.

svhtt.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm