.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 7.997
Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di tích kiến trúc nghệ thuật Làng cổ Phước Tích
Lượt đọc: 1918Thời gian: 11:57 - 19/11/2018

(VHH) - Ngày16/11/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2705/QĐ-UBND về phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di tích kiến trúc nghệ thuật Làng cổ Phước Tích, tại thôn Phước Phú, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền.

Theo đó, quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di tích kiến trúc nghệ thuật Làng cổ Phước Tích với quy mô diện tích 53,9 ha. Mục tiêu đặt ra là bảo tồn, phát huy giá trị di sản Làng cổ Phước Tích gắn với phát triển du lịch bền vững và tạo sự kết nối, phát triển không gian kinh tế - văn hóa và xã hội.

Nội dung quy hoạch gồm: Thực hiện khoanh vùng, xác định các đặc trưng và các di tích cần bảo vệ, bảo tồn nguyên trạng hoặc bảo tồn một phần theo các yêu cầu khác nhau; định hướng tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan cho các không gian bảo tồn di tích và phát triển mới (khu vực công cộng, khu vực điểm dân cư nông thôn, khu vực hạ tầng kỹ thuật); phát triển du lịch dịch vụ gắn vợi lợi ích cộng đồng dân cư địa phương...

Tổng kinh phí thực hiện khoảng hơn 2 tỷ đồng.

TP (Theo: CTTĐT Huế)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm