.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 8.463
Phê duyệt Đề án bảo vệ và phát huy giá trị di sản nghệ thuật Bài Chòi giai đoạn 2019 - 2023
Lượt đọc: 1813Thời gian: 11:57 - 19/11/2018

(VHH) - Ngày 16/11/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2706/QĐ-UBND, phê duyệt Đề án bảo vệ và phát huy giá trị di sản nghệ thuật Bài Chòi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019 - 2023.

Theo đó, Mục tiêu đặt ra là bảo vệ và phát huy giá trị nghệ thuật Bài Chòi- di sản văn hóa phi vật thể thế giới tại Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019 - 2023, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân.

Mục tiêu cụ thể, gồm: - Nghiên cứu, hoàn thiện và số hóa CSDL về di sản nghệ thuật Bài Chòi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Ban hành một số cơ chế, chính sách về bảo vệ và phát huy giá trị di sản nghệ thuật Bài Chòi, đặc biệt đưa di sản Bài Chòi vào giới thiệu tại trường học. Duy trì hoạt động các Câu lạc bộ Bài Chòi hiện đang sinh hoạt tại các huyện, thị xã và thành phố Huế. Xem xét thành lập mới các Câu lạc bộ Bài Chòi tại các địa phương nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân và phục vụ nhu cầu tham quan, trải nghiệm của khách du lịch trong và ngoài nước, gắn với sinh hoạt của các Câu lạc bộ Bài Chòi với du lịch. Tổ chức trình diễn nghệ thuật Bài Chòi vào các chương trình Festival Huế, Festival làng truyền thống Huế và ngày lễ tết để giới thiệu đến người dân, du khách trong và ngoài nước.

Tổ chức các lớp bồi dưỡng cho các diễn viên, nghệ nhân về kỹ năng thực hành di sản nghệ thuật Bài Chòi; biên soạn, xuất bản các ấn phẩm nghiên cứu về di sản nghệ thuật Bài Chòi. Xem xét đề nghị phong tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú cho các nghệ nhân có nhiều thành tích đóng góp cho công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Bài Chòi.

Kinh phí thực hiện Đề án khoảng hơn 1,3 tỷ đồng, bằng nguồn Ngân sách nhà nước, nguồn xã hội hóa và các nguồn hợp pháp. UBND tỉnh giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các sở, ban; ngành, đoàn thể và các địa phương có liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện đề án...

TP (Theo: CTTĐT Huế)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm