.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 4.770
Văn bản Chỉ đạo điều hành
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư số 09/2021/TT-BVHTTDL hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
(VTH) - Triển khai Kế hoạch số 197/KH-UBND ngày 03/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, ngày 02/4/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh năm 2021 nhằm tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch phát triển văn hóa đọc và hoàn thành các chỉ tiêu cụ thể về phát triển văn hóa đọc giai đoạn đến năm 2021.
(VTH) - Ngày 18/02/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 47/KH-UBND về việc tuyên truyền nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh nhằm tăng cường nâng cao nhận thức và kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin tạo được chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân, góp phần nâng cao năng lực quốc gia về bảo đảm an toàn thông tin; Giảm thiểu các sự cố mất an toàn thông tin bắt nguồn từ nhận thức yếu kém của con người về các nguy cơ mất an toàn thông tin...
VHH - Ngày 02/8/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 101/QĐ-BTC thành lập Hội đồng Chung khảo Giải thưởng Văn học nghệ thuật Cố đô lần thứ VI (2013 - 2018)
(VHH) - Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ vừa ký quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Festival Huế lần thứ XI năm 2020. Ban tổ chức Festival Huế lần thứ XI năm 2020 gồm có 12 thành viên.
(VHH) - Ngày 16/11/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2706/QĐ-UBND, phê duyệt Đề án bảo vệ và phát huy giá trị di sản nghệ thuật Bài Chòi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019 - 2023.
(VHH) - Ngày16/11/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2705/QĐ-UBND về phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di tích kiến trúc nghệ thuật Làng cổ Phước Tích, tại thôn Phước Phú, xã Phong Hòa, huyện Phong Điền.
(VHH) - Ngày 05/11/ 2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2579/QĐ-UBND, công bố 05 TTHC mới ban hành; TTHC sửa đổi, bổ sung và TTHC bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao.
(VHH) - Cuộc thi viết về cải cách hành chính nhà nước do Bộ VHTTDL tổ chức, dành cho các đối tượng là công chức, viên chức và người lao động hiện đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ; các Sở VHTTDL, Sở VHTT, Sở Du lịch. Số lượng mỗi đơn vị tham gia ít nhất 02 bài dự thi cá nhân và 01 bài dự thi tập thể.
(VHH) - Ngày 20/10/2018,UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2359/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trung tâm Tin học Hành chính trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vào Cổng Thông tin Điện tử Thừa Thiên Huế trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.
(VHH) - Ngày 05/10, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 20/CT-UBND về việc Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh.
(VHH) - Ngày 08/10, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký quyết định số 2209/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Đề án “Không gian văn hóa nghệ thuật trung tâm thành phố Huế” (Đoạn từ cầu Phú Xuân đến cầu Trường Tiền).
(VHH) - Sáng nay (4/10), Sở Văn hóa và Thể thao đã ban hành công văn số 1544/SVHTT-VP gửi các Đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, các Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm văn hóa, Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố Huế về việc yêu cầu đảm bảo tính trang nghiêm, tôn kính của tang lễ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.
(VHH) - Sau 5 năm thực hiện Nghị định số 138/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, bên cạnh những kết quả đạt được, Nghị định đã bộc lộ một số bất cập cần sửa đổi, bổ sung để đáp ứng yêu cầu của công tác đổi mới quản lý nhà nước về giáo dục và thực tiễn hiện nay.
(VHH) - Sáng nay (24/9), Sở Văn hóa và Thể thao đã ban hành công văn số 1470/SVHTT-VP gửi các Đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, các Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm văn hóa, Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố Huế về việc yêu cầu đảm bảo tính trang nghiêm, tôn kính của tang lễ Chủ tịch nước Trần Đại Quang.
(VHH) - Thủ tướng Chính phủ mới ban hành Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước.
Ngày 13/8/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định số 1784/QĐ-UBND quy định về bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ chính quyền điện tử các cấp tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2214/QĐ-UBND ngày 26/10/2015 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế.
(VHH) - Ngày 23 tháng 7 năm 2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Quyết định số 1614/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ Công tác về kiểm tra công vụ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 370/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh.
(VHH) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) vừa có văn bản số 5635/BVHTTDL-VHCS gửi Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Sở VHTTDL, Sở VHTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc “Tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2018 và Tết Nguyên đán Mậu Tuất”. 
(VHH) - Ngày 9 tháng 1 năm 2018, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa cấp Quyết định chủ trương đầu tư dự án Nhà hát múa rối và nghệ thuật cổ truyền Cố đô Huế cho nhà đầu tư là Công ty TNHH Thương mại tổ chức biểu diễn Đất Việt với tổng vốn đầu tư của dự án là 6.970.000.000 đồng.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm