.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 3.985
Tập huấn "Nghiệp vụ Gia đình và công tác Dân số - KHHGĐ" năm 2011
Lượt đọc: 129884Thời gian: 07:56 - 01/06/2011

         (VP) - Ngày 31/5/2011, tại thị trấn Sịa huyện Quảng Điền, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa Gia đình (Sở Y tế) đã tổ chức lớp tập huấn về Nghiệp vụ Gia đình và chính sách DS-KHHGĐ năm 2011.

Lớp tập huấn thu hút gần 200 học viên là chuyên viên phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và Gia đình - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chi cục Dân số - KHHGĐ; đ