.
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 7.737.917
Truy câp hiện tại 37.447
Đại hội đại biểu dân tộc thiểu số huyện Nam Đông lần thứ II-2014
Lượt đọc: 96691Thời gian: 08:05 - 20/05/2014

         (VHH) - Sáng ngày 19/5, huyện Nam Đông tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ 2. Tham dự có 101 đại biểu tiêu biểu đại diện cho các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

Những năm qua, huyện Nam Đông luôn quan tâm, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc; qua 5 năm đã đầu tư, hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số hơn 130 tỷ đồng; 100%, xã có điện, với 99,7% hộ dùng điện; 21/31 trường đạt chuẩn quốc gia; 100% trạm y tế có bác sĩ; Đến nay, có 156 cán bộ dân tộc thiểu số làm việc tại các cơ quan của huyện, xã chiếm 38,2%. Bà con đã chú trọng việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa, với nhiều mô hình cho hiệu quả kinh tế cao. Toàn huyện có trên 3.500ha cao su, trong đó hộ dân tộc thiểu số hơn 2.000ha chiếm 60%. Điển hình nhiều hộ thu nhập từ 120-240 triệu đồng/năm... góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn 8,6% (trong đó hộ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 17,1%) so với năm 2009 là 23,8%... Cùng với đó, đời sống văn hóa tinh thần của người dân được nâng lên, bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn và phát huy; bà con tích cực tham gia vào phong trào xây dựng nông thôn mới, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và các hoạt động phong trào tại địa phương.
 
 
Đại hội đã đưa ra 5 chỉ tiêu, 5 nhiệm vụ, giải pháp công tác và chính sách dân dân tộc từ nay đến năm 2019, trong đó tập trung nâng cao mức sống, giảm dần khoảng cách giữa các dân tộc trên địa bàn, với tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào giảm 7-8%; xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số tại chỗ; chung tay xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, đại hội đã biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào thi đua yêu nước của đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2009-2014; thông qua và thống nhất danh sách 55 đại biểu đi dự đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ 2.
Châu Hải
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm